Ашкенашки хебрејски јазик

Ашкенашкиот хебрејски јазикјазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на хебрејскиот јазик. Оваој облик на хебрејскиот јазик попаднал под влијание на јазиците со кои дошоле во контакт Ашкеназите. Таков е примерот со допирот на разните словенски јазици. Во денешно време овој јазик спаѓа во дијалектите на хебрејскиот јазик во Израел.

Ашкенашки хебрејски јазик
Застапен воБлиски исток
Јазично семејство
ПисмоАшкенашка хебрејска азбука
Јазични кодови
ISO 639-3