Пердика I — крал на Македонија кој владеел од 700 п.н.е. до 678 п.н.е.. Пердика е познат како прв крал кој ги обединил поголемиот дел од македонските племиња.

Пердика I
Крал
На престол700 п.н.е. - 678 п.н.е.
НаследникАргеј I
ДинастијаАргеади

Според легендата раскажана од Херодот, Пердика заедно со своите браќа, Аероп и Гаван, работеле кај некој крал од Горна Македонија. Секој ден за ручек жената на кралот месела леб. Лебот кој бил наменет за Пердика секогаш бил најголем. Кралот мислел дека Пердика има нешто со неговата жена. Кога требало да им плати за тоа што го сработиле тој ги повикал во својата одаја. Во неа имало само еден прозорец низ кој влегувала сончевата светлина. Кралот им дал една торба и им рекол да соберат од светлината колку што сакаат. Тогаш Пердика го извадил својот меч и со мечот направил еден круг на земјата каде што паѓал зракот. Од таа земја ставил во торбата и му кажал на кралот дека тој ќе направи свое кралство големо колку сонцето.

Така Пердика направил свое кралство, ги обединил македонските пемиња и го поразил кралот кај кого работел.

Претходник
Тирима
Крал на Македонија
700 п.н.е.–678 п.н.е.
Наследник
Аргеј I