Коин бил крал на Македонското Кралство.

Македонското сонце со кралската дијадема во сончевата топка, симбол на Македонското царство
Претходник
Каран
Македонски крал Наследник
Тирима