Кратер Македонски

Кратер бил крал на Македонија само 4 дена во 399 п.н.е.. Кратер го убил Архелај I со цел да му го заземе престолот.[1] Според други извори мотивот за убиството на Архелај I било неисполнетото ветување на Архелај I дека ќе му даде на Кратер за жена една од неговите ќерки.[2] Третата верзија вели деа Кратер го убли Архелај сосема случајно за време на ловот.[3]

Во секој случај, неговото владеење со престолот било многу кратко, само после 4 дена од неговото владеење бил симнат од престолот а на негово место дошол Орест, синот на Архелај.

Литература

уреди
  1. Ps.-Plato, Alcibiades II, 141d; Aristotle, Politics, V, 10 (1311b).
  2. Aelian, Varia historia, VIII, 9.
  3. Diodorus Siculus, Library, XIV, 37, 6.
Претходник
Архелај I
Кралеви на Македонија
399 BC
Наследник
Орест