Орест, крал на Кралството Македонија, бил син на македонскиот крал Архелај I кој го наследил својот татко откако од престолот бил симнат убиецот на неговиот татко - Кратер. Владеел во периодот од 399 до 393 п.н.е. заедно со својот брат и старател Аероп II, во периодот кој бил одбележан со бројни недоразбирања внатре во династијата.

Литература

уреди
Претходник
Архелај I
крал
Кралство Македонија

399 п.н.е. - 396 п.н.е.
Наследник
Аероп II