Аргеј I бил крал на Македонија од околу 678 п.н.е. до околу 640 п.н.е.. Го наследил татка си Пердика I. По него, наследникот на тронот бил неговиот син Филип I.

Споменат е од Херодот по 8.138 и од Јунијан Јустин.


Претходник
Пердика I
Крал на Античка Македонија
678 п.н.е.–640 п.н.е.
Наследник
Филип I