Отвори го главното мени
Македонското сонце со кралската дијадема во сончевата топка, симбол на Македонското царство

Тирима бил третиот крал на Кралството Македонија.

Претходник
Коин
Крал на Македонија
-700 г.п.н.е
Наследник
Пердика I