Аргеј II бил еден од двата синови на Архелај I. Бил претендент за македонскиот престол, кој со помош на Илирите, во 393 п.н.е. го протерал Аминта III и го држел престолот околу една година. Потоа, Аминта со помош на Тесалијците, успеал да го истера Аргеј и повратил дел од своето кралство.

Најверојатно, во 359 п.н.е. истиот тој Аргеј се обидел повторно да го освои престолот. Тој успеал да ги убеди атињаните да го поддржат, но Филип II, кој тукушто станал крал на Македонија, го спречил во тоа. Подоцна Аргеј со помош на неколку трупи безуспешно се обидел преку сила да го заземе престолот. Убиен е или во текот на битката или е погубен после тоа.

Претходник
Аминта III
Кралеви на Македонија
393 п.н.е.
Наследник
Аминта III