Горна Македонија (грчки: Ἄνω Μακεδονία, Ánō Makedonía, латински: Macedonia Superiore) — географски поим со кој се опишува повисокиот/горниот дел на Кралството Македонија.[1][2][3]

Областите на Македонското Кралство.

Започнувајќи со Херодот, античките автори приморска Македонија ја нарекувале — Долна Македонија, а планинскиот внатрешен дел — Горна Македонија.[4]Античките автори секогаш пишувале и говореле само за Долна и Горна Македонија,[4] а никогаш за Западна и Источна Македонија[4] или Источна Панонија,[4] како што прават некои современи автори. Во историската литература има примери кога некои од македонските области наместо да се вбројат онаму каде што се наоѓале во антиката, се класифицираат според поделбата на Источна и Западна Македонија, што е научно и историски неточно.[4] Некои историчари областа Парорбелија ја вбројуваат во источна Македонија иако Страбон истакнал дека оваа област се наоѓала во Македонија, односно на македонска страна. Затоа областите во т.н источни делови на Македонија треба да се распоредат во Горна или Долна Македонија,[4] во зависност од местоположбата.[4]

Горна Македонија, која била именувана и како Слободна Македонија,[4][5][6] влегувале следните области: Тимфаја, Параваја, Дасаретида, Орестида, Линкестида, Пелагонија, Дериоп, Пајонија, Парорбелија, Синтика и Одомантика.[4]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Joseph Roisman, Ancient Greece from Homer to Alexander: The Evidence, Wiley-Blackwell, 2011, p.520 (англиски)
  2. Eugene N. Borza, In the shadow of Olympus: the emergence of Macedon, Princeton University Press, 1991, p.31 (англиски)
  3. Michael M. Sage, Warfare in ancient Greece: a sourcebook, Routledge, 1996, p.162 (англиски)
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Историја ан Аргеадите, Наде Проева, скопје, 2004
  5. Strab. VII, 326
  6. Caes., Bell. civ III, 7, 9

Литература уреди