Википедија:Уредувачки маратони 2023

Споделено знаење
Уредувачки маратони
Кратенки:
ВП:УМ

Во 2023 година беше организиран еден уредувачки маратон.

Прв маратон Уреди

Планинарство во Македонија Уреди

На 15 мај 2023 година е одржан уредувачки маратон на тема „Планинарство во Македонија“ во периодот од 18:00 до 21:00. Настанот бил организиран во соработка со активисти од Федерацијата за планинарство на Македонија, во просториите на веќе споменатата Федерација. На настанот беа присутни вкупно 10 лица, од кои 8 беа дојдени преку Федерацијата за планинарство.

Список на учесници
Бр. Корисник Придонеси
1 Simonco2711
2 Јована Лазаревска
3 BVidoeski
4 Filipsim97
5 Стевческа