Самојонизација

Самојонизацијата (или автојонизација) е процес со кој атомите или молекулите спонтано преоѓаат од електронеутрална состојба до пониска со енергија јонизирана состојба.[1]

Атомите можат да самојонизираат кога двата валентни електрони се во возбудена состојба и преку електростатски заемодејства, еден од електроните се испушта, при што атомот се јонизира. Молекулите можат да подлежат на вибрациска самојонизација.[2]

Како пример на молекулска самојонизација е автојонизацијата на водата.

Самојонизирачките состојби се резонантни.

Поспецифично, самојонизацијата се однесува на не-редокс јонизација на молекуларна супстанца. Видете и молекуларна самојонизација.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Меѓународен сојуз за чиста и применета хемија. „auto-ionization“ - „Зборник на хемиски поими“ (англиски)
  2. Pratt, S.T. (2005), „Vibrational Autoionization in Polyatomic Molecules1“, Annual Review of Physical Chemistry, 56: 281, doi:10.1146/annurev.physchem.56.092503.141204