Википедија:Вавилон

Вавилонската Кула (масло на платно) на Питер Бројгел Постариот.

На проектите на Викимедија, именката Вавилон (според преданието за Вавилонската кула) се однесува на кориснички јазични предлошки кои ја помагаат повеќејазичната комуникација и го олеснуваат контактирањето на некој корисник кој зборува на некој определен јазик. Идејата потекна од Заедничката ризница и исто така беше имплементирана на Мета-Вики и на некои други википедии до определени нивоа. За да учествувате, можете да додадете Вавилон кориснички предлошка/ки на Вашата корисничка страница преку следење на следниве упатства:

 • Почнете со {{Babel|
 • Додадете еден од следниве кодови за секој јазик кој го зборувате или разбирате, разделено со |, каде што xx е кодот на Википедија за јазикот. Општата употреба за секое ниво на код е како што следува (забележете дека не сите јазици ги имаат сите нивоа, но можете да ја создадете предлошката што ви недостига); броењето е отприлика аналогно на ILR јазичната скала (повеќе информации на en:ILR scale на англиски), иако ова е случајно:
Википедија:Вавилон
Немате внесено јазици. Погледајте ја Предлошка:Вавилон/doc за помош.
Пребарај кориснички јазици
  • xx-0 ако воопшто не го разбирате јазикот. Не го користете за секој јазик кој не го знаете, туку само ако има некоја причина од Вас да се очекува да го знаете. На пример, можеби живеете во Канада, но не разбирате француски или пак имате италијанско потекло, но не познавате италијански. Слично на ова, може успешно да се уредува еден проект дури и без да се зборува јазикот. На пример, некој може да додава слики или да поправа врски на јапонската Википедија без да разбира јапонски;
  • xx-1 за основно познавање - доволно да се разбере пишан материјал или едноставни прашања во овој јазик;
  • xx-2 за средно познавање - доволно за уредување или дискусии;
  • xx-3 за напредно познавање - иако можете да пишувате во овој јазик без проблеми, некои мали грешки сепак можат да се случат;
  • xx-4 за познавање скоро како мајчин јазик - иако не е Вашиот прв јазик од раѓање, Вашата способност е нешто слична на домороден познавач на јазикот;
  • xx-5 за професионална течност. Имајте во предвид дека оваа предлошка моментално постои само за неколку јазици;
  • xx (без црта или број) за домородни говорници кои секојдневно го користат јазикот како мајчин и целосно го разбираат, вклучувајќи ги сите колоквијализми и фразеолошки изрази.
 • Завршете преку додавање на две загради: }}
Википедија:Вавилон
Немате внесено јазици. Погледајте ја Предлошка:Вавилон/doc за помош.
Пребарај кориснички јазици

За пример, вавилон табелите прикажани десно се генерирани со овој код:
{{Babel|en-5|mk|ru-2|de-3|it-2|es-1|he-0}} (за првата)
{{Babel|mk|mk-4|mk-3|mk-2|mk-1|mk-0}} (за втората).Јазици уреди

Википедија на Африканс
af – Afrikaans (Африканс)

Основна категорија : Корисник af Сите јазични нивоа: /af

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник af}} Мајчин јазик Категорија:Корисник af и Категорија:Корисник af-N
{{Корисник af-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник af и Категорија:Корисник af-3
{{Корисник af-2}} Средно ниво Категорија:Корисник af и Категорија:Корисник af-2
{{Корисник af-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник af и Категорија:Корисник af-1
{{Корисник af-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник af и Категорија:Корисник af-0
Википедија на Арапски јазик
ar – العربية (Арапски јазик)

Основна категорија : Корисник ar Сите јазични нивоа: /ar

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник ar}} Мајчин јазик Категорија:Корисник ar и Категорија:Корисник ar-N
{{Корисник ar-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник ar и Категорија:Корисник ar-3
{{Корисник ar-2}} Средно ниво Категорија:Корисник ar и Категорија:Корисник ar-2
{{Корисник ar-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник ar и Категорија:Корисник ar-1
{{Корисник ar-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник ar и Категорија:Корисник ar-0
Википедија на Белоруски јазик
be – Беларуская (Белоруски јазик)

Основна категорија : Корисник be Сите јазични нивоа: /be

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник be}} Мајчин јазик Категорија:Корисник be и Категорија:Корисник be-N
{{Корисник be-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник be и Категорија:Корисник be-3
{{Корисник be-2}} Средно ниво Категорија:Корисник be и Категорија:Корисник be-2
{{Корисник be-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник be и Категорија:Корисник be-1
{{Корисник be-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник be и Категорија:Корисник be-0
Википедија на Босански јазик
bs – Bosanski (Босански јазик)

Основна категорија : Корисник bs Сите јазични нивоа: /bs

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник bs}} Мајчин јазик Категорија:Корисник bs и Категорија:Корисник bs-N
{{Корисник bs-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник bs и Категорија:Корисник bs-3
{{Корисник bs-2}} Средно ниво Категорија:Корисник bs и Категорија:Корисник bs-2
{{Корисник bs-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник bs и Категорија:Корисник bs-1
{{Корисник bs-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник bs и Категорија:Корисник bs-0
Википедија на бугарски јазик
bg – Български (бугарски јазик)

Основна категорија : Корисник bg Сите јазични нивоа: /bg

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник bg}} Мајчин јазик Категорија:Корисник bg и Категорија:Корисник bg-N
{{Корисник bg-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник bg и Категорија:Корисник bg-3
{{Корисник bg-2}} Средно ниво Категорија:Корисник bg и Категорија:Корисник bg-2
{{Корисник bg-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник bg и Категорија:Корисник bg-1
{{Корисник bg-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник bg и Категорија:Корисник bg-0
Википедија на чешки јазик
cs – Česky (чешки јазик)

Основна категорија : Корисник cs Сите јазични нивоа: /cs

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник cs}} Мајчин јазик Категорија:Корисник cs и Категорија:Корисник cs-N
{{Корисник cs-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник cs и Категорија:Корисник cs-3
{{Корисник cs-2}} Средно ниво Категорија:Корисник cs и Категорија:Корисник cs-2
{{Корисник cs-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник cs и Категорија:Корисник cs-1
{{Корисник cs-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник cs и Категорија:Корисник cs-0
Википедија на старословенски јазик
cu – Словѣньскъ (старословенски јазик)

Основна категорија : Корисник cu Сите јазични нивоа: /cu

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник cu}} Мајчин јазик Категорија:Корисник cu и Категорија:Корисник cu-N
{{Корисник cu-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник cu и Категорија:Корисник cu-3
{{Корисник cu-2}} Средно ниво Категорија:Корисник cu и Категорија:Корисник cu-2
{{Корисник cu-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник cu и Категорија:Корисник cu-1
{{Корисник cu-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник cu и Категорија:Корисник cu-0
Википедија на германски јазик

Основна категорија : Корисник de Сите јазични нивоа: /de

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник de}} Мајчин јазик Категорија:Корисник de и Категорија:Корисник de-N
{{Корисник de-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник de и Категорија:Корисник de-3
{{Корисник de-2}} Средно ниво Категорија:Корисник de и Категорија:Корисник de-2
{{Корисник de-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник de и Категорија:Корисник de-1
{{Корисник de-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник de и Категорија:Корисник de-0
Википедија на Долнолужички јазик
dsb – Dolnoserbski (Долнолужички јазик)

Основна категорија : Корисник dsb Сите јазични нивоа: /dsb

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник dsb}} Мајчин јазик Категорија:Корисник dsb и Категорија:Корисник dsb-N
{{Корисник dsb-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник dsb и Категорија:Корисник dsb-3
{{Корисник dsb-2}} Средно ниво Категорија:Корисник dsb и Категорија:Корисник dsb-2
{{Корисник dsb-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник dsb и Категорија:Корисник dsb-1
{{Корисник dsb-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник dsb и Категорија:Корисник dsb-0
Википедија на англиски јазик
en – English (англиски јазик)

Основна категорија : Корисник en Сите јазични нивоа: /en

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник en}} Мајчин јазик Категорија:Корисник en и Категорија:Корисник en-N
{{Корисник en-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник en и Категорија:Корисник en-3
{{Корисник en-2}} Средно ниво Категорија:Корисник en и Категорија:Корисник en-2
{{Корисник en-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник en и Категорија:Корисник en-1
{{Корисник en-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник en и Категорија:Корисник en-0
Википедија на есперанто
eo – Esperanto (есперанто)

Основна категорија : Корисник eo Сите јазични нивоа: /eo

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник eo}} Мајчин јазик Категорија:Корисник eo и Категорија:Корисник eo-N
{{Корисник eo-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник eo и Категорија:Корисник eo-3
{{Корисник eo-2}} Средно ниво Категорија:Корисник eo и Категорија:Корисник eo-2
{{Корисник eo-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник eo и Категорија:Корисник eo-1
{{Корисник eo-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник eo и Категорија:Корисник eo-0
Википедија на шпански јазик
es – Español (шпански јазик)

Основна категорија : Корисник es Сите јазични нивоа: /es

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник es}} Мајчин јазик Категорија:Корисник es и Категорија:Корисник es-N
{{Корисник es-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник es и Категорија:Корисник es-3
{{Корисник es-2}} Средно ниво Категорија:Корисник es и Категорија:Корисник es-2
{{Корисник es-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник es и Категорија:Корисник es-1
{{Корисник es-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник es и Категорија:Корисник es-0
Википедија на француски јазик
fr – Français (француски јазик)

Основна категорија : Корисник fr Сите јазични нивоа: /fr

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник fr}} Мајчин јазик Категорија:Корисник fr и Категорија:Корисник fr-N
{{Корисник fr-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник fr и Категорија:Корисник fr-3
{{Корисник fr-2}} Средно ниво Категорија:Корисник fr и Категорија:Корисник fr-2
{{Корисник fr-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник fr и Категорија:Корисник fr-1
{{Корисник fr-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник fr и Категорија:Корисник fr-0
Википедија на Хрватски јазик
hr – Hrvatski (Хрватски јазик)

Основна категорија : Корисник hr Сите јазични нивоа: /hr

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник hr}} Мајчин јазик Категорија:Корисник hr и Категорија:Корисник hr-N
{{Корисник hr-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник hr и Категорија:Корисник hr-3
{{Корисник hr-2}} Средно ниво Категорија:Корисник hr и Категорија:Корисник hr-2
{{Корисник hr-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник hr и Категорија:Корисник hr-1
{{Корисник hr-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник hr и Категорија:Корисник hr-0
Википедија на италијански јазик

Основна категорија : Корисник it Сите јазични нивоа: /it

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник it}} Мајчин јазик Категорија:Корисник it и Категорија:Корисник it-N
{{Корисник it-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник it и Категорија:Корисник it-3
{{Корисник it-2}} Средно ниво Категорија:Корисник it и Категорија:Корисник it-2
{{Корисник it-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник it и Категорија:Корисник it-1
{{Корисник it-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник it и Категорија:Корисник it-0
Википедија на јапонски јазик
ja – 日本語 (јапонски јазик)

Основна категорија : Корисник ja Сите јазични нивоа: /ja

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник ja}} Мајчин јазик Категорија:Корисник ja и Категорија:Корисник ja-N
{{Корисник ja-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник ja и Категорија:Корисник ja-3
{{Корисник ja-2}} Средно ниво Категорија:Корисник ja и Категорија:Корисник ja-2
{{Корисник ja-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник ja и Категорија:Корисник ja-1
{{Корисник ja-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник ja и Категорија:Корисник ja-0
Википедија на корејски јазик
ko – 한국어 (корејски јазик)

Основна категорија : Корисник ko Сите јазични нивоа: /ko

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник ko}} Мајчин јазик Категорија:Корисник ko и Категорија:Корисник ko-N
{{Корисник ko-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник ko и Категорија:Корисник ko-3
{{Корисник ko-2}} Средно ниво Категорија:Корисник ko и Категорија:Корисник ko-2
{{Корисник ko-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник ko и Категорија:Корисник ko-1
{{Корисник ko-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник ko и Категорија:Корисник ko-0
Википедија на латински јазик
la – Latina (латински јазик)

Основна категорија : Корисник la Сите јазични нивоа: /la

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник la}} Мајчин јазик Категорија:Корисник la и Категорија:Корисник la-N
{{Корисник la-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник la и Категорија:Корисник la-3
{{Корисник la-2}} Средно ниво Категорија:Корисник la и Категорија:Корисник la-2
{{Корисник la-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник la и Категорија:Корисник la-1
{{Корисник la-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник la и Категорија:Корисник la-0
Википедија на унгарски јазик
hu – Magyar (унгарски јазик)

Основна категорија : Корисник hu Сите јазични нивоа: /hu

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник hu}} Мајчин јазик Категорија:Корисник hu и Категорија:Корисник hu-N
{{Корисник hu-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник hu и Категорија:Корисник hu-3
{{Корисник hu-2}} Средно ниво Категорија:Корисник hu и Категорија:Корисник hu-2
{{Корисник hu-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник hu и Категорија:Корисник hu-1
{{Корисник hu-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник hu и Категорија:Корисник hu-0
Википедија на македонски јазик
mk – Македонски (македонски јазик)

Основна категорија : Корисник mk Сите јазични нивоа: /mk

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник mk}} Мајчин јазик Категорија:Корисник mk и Категорија:Корисник mk-N
{{Корисник mk-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник mk и Категорија:Корисник mk-3
{{Корисник mk-2}} Средно ниво Категорија:Корисник mk и Категорија:Корисник mk-2
{{Корисник mk-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник mk и Категорија:Корисник mk-1
{{Корисник mk-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник mk и Категорија:Корисник mk-0
Википедија на Монголски јазик
mn – Монгол (Монголски јазик)

Основна категорија : Корисник mn Сите јазични нивоа: /mn

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник mn}} Мајчин јазик Категорија:Корисник mn и Категорија:Корисник mn-N
{{Корисник mn-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник mn и Категорија:Корисник mn-3
{{Корисник mn-2}} Средно ниво Категорија:Корисник mn и Категорија:Корисник mn-2
{{Корисник mn-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник mn и Категорија:Корисник mn-1
{{Корисник mn-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник mn и Категорија:Корисник mn-0
Википедија на старонордиски јазик

Основна категорија : Корисник non Сите јазични нивоа: /non

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник non}} Мајчин јазик Категорија:Корисник non и Категорија:Корисник non-N
{{Корисник non-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник non и Категорија:Корисник non-3
{{Корисник non-2}} Средно ниво Категорија:Корисник non и Категорија:Корисник non-2
{{Корисник non-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник non и Категорија:Корисник non-1
{{Корисник non-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник non и Категорија:Корисник non-0
Википедија на холандски јазик
nl – Nederlands (холандски јазик)

Основна категорија : Корисник nl Сите јазични нивоа: /nl

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник nl}} Мајчин јазик Категорија:Корисник nl и Категорија:Корисник nl-N
{{Корисник nl-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник nl и Категорија:Корисник nl-3
{{Корисник nl-2}} Средно ниво Категорија:Корисник nl и Категорија:Корисник nl-2
{{Корисник nl-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник nl и Категорија:Корисник nl-1
{{Корисник nl-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник nl и Категорија:Корисник nl-0
Википедија на полски јазик
pl – Polski (полски јазик)

Основна категорија : Корисник pl Сите јазични нивоа: /pl

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник pl}} Мајчин јазик Категорија:Корисник pl и Категорија:Корисник pl-N
{{Корисник pl-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник pl и Категорија:Корисник pl-3
{{Корисник pl-2}} Средно ниво Категорија:Корисник pl и Категорија:Корисник pl-2
{{Корисник pl-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник pl и Категорија:Корисник pl-1
{{Корисник pl-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник pl и Категорија:Корисник pl-0
Википедија на португалски јазик
pt – Português (португалски јазик)

Основна категорија : Корисник pt Сите јазични нивоа: /pt

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник pt}} Мајчин јазик Категорија:Корисник pt и Категорија:Корисник pt-N
{{Корисник pt-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник pt и Категорија:Корисник pt-3
{{Корисник pt-2}} Средно ниво Категорија:Корисник pt и Категорија:Корисник pt-2
{{Корисник pt-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник pt и Категорија:Корисник pt-1
{{Корисник pt-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник pt и Категорија:Корисник pt-0
Википедија на Романски јазик
ro – Română (Романски јазик)

Основна категорија : Корисник ro Сите јазични нивоа: /ro

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник ro}} Мајчин јазик Категорија:Корисник ro и Категорија:Корисник ro-N
{{Корисник ro-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник ro и Категорија:Корисник ro-3
{{Корисник ro-2}} Средно ниво Категорија:Корисник ro и Категорија:Корисник ro-2
{{Корисник ro-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник ro и Категорија:Корисник ro-1
{{Корисник ro-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник ro и Категорија:Корисник ro-0
Википедија на руски јазик
ru – Русский (руски јазик)

Основна категорија : Корисник ru Сите јазични нивоа: /ru

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник ru}} Мајчин јазик Категорија:Корисник ru и Категорија:Корисник ru-N
{{Корисник ru-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник ru и Категорија:Корисник ru-3
{{Корисник ru-2}} Средно ниво Категорија:Корисник ru и Категорија:Корисник ru-2
{{Корисник ru-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник ru и Категорија:Корисник ru-1
{{Корисник ru-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник ru и Категорија:Корисник ru-0
Википедија на српскохрватски јазик
sh – Srpsko-hrvatski/Српско-хрватски (српскохрватски јазик)

Основна категорија : Корисник sh Сите јазични нивоа: /sh

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник sh}} Мајчин јазик Категорија:Корисник sh и Категорија:Корисник sh-N
{{Корисник sh-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник sh и Категорија:Корисник sh-3
{{Корисник sh-2}} Средно ниво Категорија:Корисник sh и Категорија:Корисник sh-2
{{Корисник sh-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник sh и Категорија:Корисник sh-1
{{Корисник sh-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник sh и Категорија:Корисник sh-0
Википедија на Словенечки јазик
sl – Slovenščina (Словенечки јазик)

Основна категорија : Корисник sl Сите јазични нивоа: /sl

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник sl}} Мајчин јазик Категорија:Корисник sl и Категорија:Корисник sl-N
{{Корисник sl-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник sl и Категорија:Корисник sl-3
{{Корисник sl-2}} Средно ниво Категорија:Корисник sl и Категорија:Корисник sl-2
{{Корисник sl-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник sl и Категорија:Корисник sl-1
{{Корисник sl-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник sl и Категорија:Корисник sl-0
Википедија на Словачки јазик
sk – Slovenčina (Словачки јазик)

Основна категорија : Корисник sk Сите јазични нивоа: /sk

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник sk}} Мајчин јазик Категорија:Корисник sk и Категорија:Корисник sk-N
{{Корисник sk-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник sk и Категорија:Корисник sk-3
{{Корисник sk-2}} Средно ниво Категорија:Корисник sk и Категорија:Корисник sk-2
{{Корисник sk-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник sk и Категорија:Корисник sk-1
{{Корисник sk-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник sk и Категорија:Корисник sk-0
Википедија на Албански јазик

Основна категорија : Корисник sq Сите јазични нивоа: /sq

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник sq}} Мајчин јазик Категорија:Корисник sq и Категорија:Корисник sq-N
{{Корисник sq-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник sq и Категорија:Корисник sq-3
{{Корисник sq-2}} Средно ниво Категорија:Корисник sq и Категорија:Корисник sq-2
{{Корисник sq-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник sq и Категорија:Корисник sq-1
{{Корисник sq-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник sq и Категорија:Корисник sq-0
Википедија на Српски јазик
sr – Српски (Српски јазик)

Основна категорија : Корисник sr Сите јазични нивоа: /sr

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник sr}} Мајчин јазик Категорија:Корисник sr и Категорија:Корисник sr-N
{{Корисник sr-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник sr и Категорија:Корисник sr-3
{{Корисник sr-2}} Средно ниво Категорија:Корисник sr и Категорија:Корисник sr-2
{{Корисник sr-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник sr и Категорија:Корисник sr-1
{{Корисник sr-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник sr и Категорија:Корисник sr-0
Википедија на Турски јазик
tr – Türkçe (Турски јазик)

Основна категорија : Корисник tr Сите јазични нивоа: /tr

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник tr}} Мајчин јазик Категорија:Корисник tr и Категорија:Корисник tr-N
{{Корисник tr-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник tr и Категорија:Корисник tr-3
{{Корисник tr-2}} Средно ниво Категорија:Корисник tr и Категорија:Корисник tr-2
{{Корисник tr-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник tr и Категорија:Корисник tr-1
{{Корисник tr-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник tr и Категорија:Корисник tr-0
Википедија на Татарски јазик
tt – Tatarça (Татарски јазик)

Основна категорија : Корисник tt Сите јазични нивоа: /tt

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник tt}} Мајчин јазик Категорија:Корисник tt и Категорија:Корисник tt-N
{{Корисник tt-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник tt и Категорија:Корисник tt-3
{{Корисник tt-2}} Средно ниво Категорија:Корисник tt и Категорија:Корисник tt-2
{{Корисник tt-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник tt и Категорија:Корисник tt-1
{{Корисник tt-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник tt и Категорија:Корисник tt-0
Википедија на Украински јазик
uk – Українська (Украински јазик)

Основна категорија : Корисник uk Сите јазични нивоа: /uk

Предлошка Ниво Соодветни категории
{{Корисник uk}} Мајчин јазик Категорија:Корисник uk и Категорија:Корисник uk-N
{{Корисник uk-3}} Солидно ниво Категорија:Корисник uk и Категорија:Корисник uk-3
{{Корисник uk-2}} Средно ниво Категорија:Корисник uk и Категорија:Корисник uk-2
{{Корисник uk-1}} Почетно ниво Категорија:Корисник uk и Категорија:Корисник uk-1
{{Корисник uk-0}} Непознавање на јазикот Категорија:Корисник uk и Категорија:Корисник uk-0