Википедија:Кориснички кутии/Географија

КОД РЕЗУЛТАТ ШТО ВОДИ ОВДЕ?

{{Корисник:КК/Океанија}}

Овој корисник е заинтересиран за Океанија.
Што води овде?

{{Корисник:КК/Франкофил}}

Овој корисник е франкофил
Што води овде?

{{Корисник:КК/Туркофил}}

Овој корисник е туркофил
Што води овде?

{{Корисник:КК/Русофил}}

Овој корисник е
русофил
Што води овде?