Живот уреди

КОД РЕЗУЛТАТ ШТО ВОДИ ОВДЕ?

{{Корисник:КК/човек}}

 Овој корисник е човек.
Што води овде?

{{Корисник Машко}}

  Овој корисник е од машкиот пол.
Што води овде?

{{Корисник Женско}}

  Овој корисник е од женскиот пол.
Што води овде?

{{Корисник:КК/смртник}}

 
Овој корисник е смртник.
Што води овде?

Возраст/старосни групи уреди

КОД РЕЗУЛТАТ ШТО ВОДИ ОВДЕ?

{{Корисник:КК/години}}

{{{1}}} Овој корисник има {{{1}}} години.
Што води овде?

{{Корисник моментална старост}}

0 Овој Википедијанец има 0 години, 0 месеци и 0 дена
на 24 февруари, 2024.
Што води овде?

{{Корисник:КК/teen}}

teen Овој корисник е тинејџер.
Што води овде?

{{Корисник:КК/бесмртен}}

Овој корисник ќе живее засекогаш.
Што води овде?

{{Корисник:КК/генерација ипсилон}}

Y Овој корисник е член на Генерацијата Y.
Што води овде?