Википедија:Кориснички кутии/Животни

Хоби уреди

КОД РЕЗУЛТАТ ШТО ВОДИ ОВДЕ?

{{Корисник:КК/Загрозени}}

 Овој корисник никогаш не сака да ја види сликата од лево.
Што води овде?

{{Корисник:КК/Без трговија на животни}}

  Овој корисник мисли дека не треба да се тргува со животни, туку да им се понуди дом.
Што води овде?

{{Корисник:КК/Против убивање животни}}

 Овој корисник е против убивање животни.
Што води овде?

{{Корисник:КК/Мачки}}

  Овој корисник сака мачки.
Што води овде?

{{Корисник:КК/Верверички}}

  Овој корисник сака верверички.
Што води овде?