Египетски хиероглифи

Египетските хиероглифи бил поранешен систем на пишување користен од Старите Египќани и е составно од логограми и азбучни елементи. Египќаните користеле курзивни хиероглифи за религиозни потреби пишувани на папирус или дрво. Помалку значајно е хиератското и демотското египетско писмо технички не се сметаат за хиероглифски писма.

Египетски хиероглифи
Тип корисно како абџад
Период
3200 п.н.е. – 400 н.е.
Правец на пишувањеод десно кон лево, од лево кон десно Уреди на Википодатоците
Јазициегипетски јазик
Сродни писма
Изведени системи
хиератско писмо, демотско египетско писмо, мероитско писмо
ISO 15924
ISO 15924Egyp, 050 Уреди на Википодатоците, ​Egyptian hieroglyphs
Уникод
Уникоден назив
Egyptian Hieroglyphs
 Оваа страница може да содржи фонетски симболи од меѓународната фонетска азбука (МФА).

Од неколкуте стотини хиероглифи кои се користеле, 24 имаат вредности кои одговараат на по една буква од денешните азбуки. Египќаните не пишувале алфабетски, буква по буква, туку имале многу покомплициран систем за пишување.

Знак Традиционална транслитерација (во англиската литература) Фонетски вредности според Ален (2000)
  Приближен изговор Белешки Староегипетски Средно египетски
A
египетски мршојад 3 а наречен алеф [l] или [ɾ] немо, [j], и [ʔ]
i
трска и/а почетна или крајна самогласка; понекогаш [j]
ii
пар трски y и не е забележано [j]
y
пар црти
или река (?)
a
рака ʾ а можно [d] [ʕ]; [d] можно да е зачувано во некои зборови и дијалекти
w
или
W
пиле на препелица или
негов хиератски знак
w у [w] ~ [u]
b
потколеница b б   [b] ~ [β]
p
простирка од трска или столче p п   [pʰ]
f
рогата змија f ф   [f]
m
був m м   [m]
n
мали бранови n н   [n] [n], понекогаш [l]
r
уста r р   [ɾ], понекогаш [l]
(секогаш [l] во некои дијалекти)
h
скривалиште од трска h х   [h]
H
завиткан фитил х [ħ]
x
постелка х х [x]
X
животински стомак и опаш кх [ç]
s
пресвиткано платно s с [s] [s]
z
клин за врата [θ]
S
или
N38
или
N39
базен во градина š ш   [ʃ]
q
падина на рид или q к [qʼ]
k
корпа со рачка k к   [kʰ]
во некои зборови, палатализирано [kʲ]
g
подножје за тегла g г   [kʼ]
t
векна t т   [tʰ]
T
јаже или tj ч палатализирано [tʲ] или [ʧ]
d
дланка d д   [tʼ]
D
кобра или dj џ [tʲ’] или [ʧʼ]

Гардинер [1] наведува уште неколку варијанти:

Знак Традиционална транслитерација (во англиската литература) Белешки
V33
платнена вреќа g Се појавува во неколку стари зборови
Aa15
непознато (можно: прст) m Изворно im
S3
круна на Долниот Египет n Изворно идеограм nt за 'круна на Долниот Египет'
U33
толчник t Изворно ti

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Gardiner, Sir Alan H. (1973). Egyptian Grammar, 3rd. Ed. The Griffith Institute. стр. стр. 27. ISBN 0-900416-35-1.