Список на NGC-објекти (1001–2000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 1001–2000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

1001–1100 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1001 галаксија Андромеда 02ч 39м &1000000000000012600000012,6с +41° 40′ &1000000000000001800000018″ 14,7
1002 пречкеста спирална галаксија Персеј 02ч 38м &1000000000000055600000055,6с +34° 37′ &1000000000000002000000020″ 13,94
1003 спирална галаксија Персеј 02ч 39м &1000000000000016900000016,9с +40° 52′ &1000000000000002000000020″ 12
1004 елиптична галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000041800000041,8с +1° 58′ &1000000000000003100000031″ 13,71
1005 галаксија Андромеда 02ч 39м &1000000000000029200000029,2с +41° 29′ &1000000000000002000000020″ 14,7
1006 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000034800000034,8с −11° 01′ &1000000000000003000000030″ 14,50
1007 галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000052200000052,2с +02° 09′ &1000000000000002200000022″ 15,70
1008 елиптична галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000055300000055,3с +02° 04′ &1000000000000004700000047″ 14,63
1009 спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000019100000019,1с +02° 18′ &1000000000000003600000036″ 15,21
1010 дупликат на NGC 1006 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000034800000034,8с −11° 01′ &1000000000000003000000030″ 14,50
1011 елиптична галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000038900000038,9с −11° 00′ &1000000000000002000000020″ 13,3R
1012 елиптично-спирална галаксија Овен 02ч 39м &1000000000000014900000014,9с +30° 09′ &1000000000000000600000006″ 13,00
1013 галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000050500000050,5с −11° 30′ &1000000000000002600000026″ 14,97
1014 двојна ѕвезда Кит 02ч 38м &1000000000000000800000000,8с −9° 34′ &1000000000000002400000024″ ?
1015 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000115000000011,50с −1° 19′ &1000000000000008000000008,0″ 12,98
1016 елиптична галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000196000000019,60с +02° 07′ &1000000000000010000000010,0″ 12,61
1017 спирална галаксија Кит 02ч 37м &1000000000000499000000049,90с −11° 00′ &1000000000000040000000040,0″ 14,5
1018 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000103000000010,30с −09° 32′ &1000000000000038000000038,0″ 15,38
1019 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000275000000027,50с +01° 54′ &1000000000000028000000028,0″ 14,34
1020 елиптична галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000443000000044,30с +02° 13′ &1000000000000053000000053,0″ 15,14
1021 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000048000000048,0с +02° 13′ &1000000000000000300000003″ 15,02
1022 пречкеста спирална галаксија Кит 02ч 38м &1000000000000032700000032,7с −06° 40′ &1000000000000003900000039″ 12,09
1023 пречкеста леќеста галаксија Персеј 02ч 40м &1000000000000024000000024,0с +39° 03′ &1000000000000004800000048″ 10,35
1024 спирална галаксија Овен 02ч 39м &1000000000000011900000011,9с +10° 50′ &1000000000000004900000049″ 13,08
1025 спирална галаксија Часовник 02ч 36м &1000000000000019900000019,9с −54° 51′ &1000000000000005100000051″ 13,84
1026 спирална галаксија Кит 02ч 39м &1000000000000001900000019с 6° 32′ &1000000000000004000000040″ 12,7
1032 спирална галаксија Кит 02ч 39м &1000000000000023600000023,6с +01° 05′ &1000000000000003800000038″ 12,64
1039 Месје 34 расеано ѕвездено јато Персеј 02ч 42м +42° 46′ 5,4
1042 спирална галаксија Кит 02ч 40м &1000000000000023600000023,6с −08° 25′ &1000000000000005900000059″ 12,1
1049 збиено ѕвездено јато Печка 02ч 39м &1000000000000052500000052,5с −34° 16′ &1000000000000000800000008″ 13,6
1055 спирална галаксија Кит 02ч 41м &1000000000000045300000045,3с +00° 26′ &1000000000000003200000032″ 12,5
1068 Месје 77 спирална галаксија Кит 02ч 42м &1000000000000040800000040,8с −00° 00′ &1000000000000004800000048″ 8,9
1073 спирална галаксија Кит 02ч 43м &1000000000000040600000040,6с +01° 22′ &1000000000000003400000034″ 12,5
1087 спирална галаксија Кит 02ч 46м &1000000000000025300000025,3с −00° 29′ &1000000000000005600000056″ 11,4
1090 спирална галаксија Кит 02ч 46м &1000000000000033700000033,7с −00° 14′ &1000000000000004900000049″ 12,8
1097 спирална галаксија Печка 02ч 46м &1000000000000019000000019,0с −30° 16′ &1000000000000002900000029″ 10,2

1101–1200 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1111 леќеста галаксија Овен 02ч 49м &1000000000000050700000050,7с +13° 08′ &1000000000000004300000043″
1128 елиптична галаксија Кит 02ч 57м &1000000000000042600000042,6с +06° 01′ &1000000000000000500000005″ 15,5
1142 (дупликат на NGC 1144) заемоделувачка галаксија Кит 02ч 55м &1000000000000012300000012,3с −00° 11′ &1000000000000000200000002″ 13,2
1144 заемоделувачка галаксија Кит 02ч 55м &1000000000000012300000012,3с −00° 11′ &1000000000000000200000002″ 13,2
1156 неправилна галаксија Овен 02ч 59м &1000000000000042300000042,3с +25° 14′ &1000000000000001500000015″ 12,0
1187 спирална галаксија Еридан 03ч 02м &1000000000000037400000037,4с −22° 52′ &1000000000000000200000002″ 11,4
1190 леќеста галаксија Еридан 03ч 03м &1000000000000026400000026,4с −15° 39′ &1000000000000004500000045″ 15,3

1201–1300 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1215 спирална галаксија Еридан 03ч 07м &1000000000000009500000009,5с −09° 35′ &1000000000000003500000035″ 14
1232 спирална галаксија Еридан 03ч 09м &1000000000000045400000045,4с −20° 34′ &1000000000000004500000045″ 10,7
1234 PGC 11813 пречкеста спирална галаксија Еридан 03ч 9м &1000000000000039100000039,1с −07° 50′ &1000000000000004700000047″ 15,3g
1245 расеано ѕвездено јато Персеј 03ч 15м +47° 15′ 9,2
1253 спирална галаксија Еридан 03ч 14м &1000000000000009100000009,1с −02° 49′ &1000000000000002200000022″ 13
1261 збиено ѕвездено јато Часовник 03ч 12м &1000000000000015400000015,4с −55° 13′ &1000000000000000100000001″ 9,8
1266 леќеста галаксија Еридан 03ч 16м &1000000000000000800000000,8с −02° 25′ &1000000000000003800000038″ 14
1275 Персеј A елиптична галаксија Персеј 03ч 19м &1000000000000048200000048,2с +41° 30′ &1000000000000004200000042″ 13,1
1277 леќеста галаксија Персеј 3ч 19м &1000000000000051500000051,5с +41° 34′ &1000000000000002500000025″
1291 спирална галаксија Еридан 03ч 17м &1000000000000018400000018,4с −41° 06′ &1000000000000005700000057″ 9,4
1300 пречкеста спирална галаксија Еридан 03ч 19м &1000000000000040800000040,8с −19° 24′ &1000000000000004000000040″ 11,2

1301–1400 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1309 спирална галаксија Еридан 03ч 22м &1000000000000006500000006,5с −15° 24′ &1000000000000000200000002″ 12,1
1310 спирална галаксија Печка 03ч 21м &1000000000000003500000003,5с −37° 06′ &1000000000000000700000007″ 12,5
1313 спирална галаксија Мрежичка 03ч 18м &1000000000000015400000015,4с −66° 29′ &1000000000000005000000050″ 9,4
1316 Печка A леќеста галаксија Печка 03ч 22м &1000000000000041500000041,5с −37° 12′ &1000000000000003400000034″ 9,7
1317 Печка B спирална галаксија Печка 03ч 22м &1000000000000044800000044,8с −37° 06′ &1000000000000000100000001″ 11,9
1318 (дупликат на NGC 1317) спирална галаксија Печка 03ч 22м &1000000000000044800000044,8с −37° 06′ &1000000000000000100000001″ 11,9
1333 расеана маглина Персеј 03ч 29м &1000000000000000200000002с +31° 21′ 10,9
1337 спирална галаксија Еридан 03ч 28м &1000000000000006000000006,0с −08° 23′ &1000000000000001800000018″ 12,5
1350 спирална галаксија Печка 03ч 31м &1000000000000008100000008,1с −33° 37′ &1000000000000004300000043″ 11,5
1357 спирална галаксија Еридан 03ч 33м &1000000000000017000000017,0с −13° 39′ &1000000000000004800000048″ 12,4
1358 спирална галаксија Еридан 03ч 33м &1000000000000039700000039,7с −05° 05′ &1000000000000002200000022″ 14
1359 неправилна галаксија Еридан 03ч 33м &1000000000000047700000047,7с −19° 29′ &1000000000000003100000031″ 13,0
1360 планетарна маглина Печка 03ч 33м &1000000000000014600000014,6с −25° 52′ &1000000000000001800000018″ 11,0
1361 елиптична галаксија Еридан 03ч 34м &1000000000000017800000017,8с −06° 15′ &1000000000000005400000054″ 13,8
1362 леќеста галаксија Еридан 03ч 33м &1000000000000053100000053,1с −20° 16′ &1000000000000005800000058″ 14,2
1363 галаксија Еридан 03ч 34м &1000000000000053400000053,4с −09° 52′ &1000000000000003800000038″
1364 галаксија Еридан 03ч 34м &1000000000000058800000058,8с −09° 50′ &1000000000000001900000019″ 15,4
1365 пречкеста спирална галаксија Печка 03ч 33м &1000000000000036300000036,3с −36° 08′ &1000000000000002800000028″ 10,3
1377 леќеста галаксија Еридан 03ч 36м &1000000000000039000000039,0с −20° 54′ &1000000000000000600000006″ 13,8
1381 леќеста галаксија Печка 03ч 36м &1000000000000031800000031,8с −35° 17′ &1000000000000004800000048″ 12,3
1399 елиптична галаксија Печка 03ч 38м &1000000000000029300000029,3с −35° 27′ &1000000000000000100000001″ 10,3
1400 леќеста галаксија Еридан 03ч 39м &1000000000000030700000030,7с −18° 41′ &1000000000000001800000018″ 12,3

1401–1500 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1404 елиптична галаксија[2] Печка 03ч 38м &1000000000000052200000052,2с −35° 35′ &1000000000000004200000042″ 10,9
1409 заемоделувачка галаксија Бик 03ч 41м &1000000000000010400000010,4с −01° 18′ &1000000000000000900000009″ 14,7
1410 заемоделувачка галаксија Бик 03ч 41м &1000000000000010800000010,8с −01° 17′ &1000000000000005600000056″ 14
1427 елиптична галаксија Печка 03ч 42м &1000000000000019300000019,3с −35° 23′ &1000000000000004100000041″ 11,8
1427A неправилна галаксија Печка 03ч 40м &1000000000000009400000009,4с −35° 37′ &1000000000000004600000046″ 14,2
1432 маглина Маја
(сместена во Плејадите)[3]
расеана маглина Бик 03ч 46м +24°
1435 маглина Меропа
(сместена во Плејадите)[3]
расеана маглина Бик 03ч 46м +24° 13
1482 леќеста галаксија Еридан 03ч 54м &1000000000000038900000038,9с −20° 30′ &1000000000000000800000008″ 13,3
1491 расеана маглина Персеј 04ч 03м &1000000000000002100000021с +51° 18.9′ &1000000000000011300000011,3″
1499 маглина Калифорнија расеана маглина Персеј 04ч 03м &1000000000000001800000018с +36° 25′ 4,1
1500 леќеста галаксија Златна Рипка 03ч 58м &1000000000000014000000014,0с −52° 19′ &1000000000000004400000044″ 15,2

1501–1600 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1501 планетарна маглина Жирафа 04ч 06м &1000000000000059200000059,2с +60° 55′ &1000000000000001400000014″ 15,2
1502 расеано ѕвездено јато Жирафа 04ч 08м +62° 20′ 7,5
1510 леќеста галаксија Часовник 04ч 03м &1000000000000032400000032,4с −43° 24′ &1000000000000000300000003″ 13,5
1511 спирална галаксија Мала Водна Змија 03ч 59м &1000000000000035700000035,7с −67° 38′ &1000000000000000600000006″ 12,1
1512 спирална галаксија Часовник 04ч 03м &1000000000000054300000054,3с −43° 20′ &1000000000000005600000056″ 11,5
1513 расеано ѕвездено јато Персеј 04ч 11м +49° 31′ 8,7
1514 планетарна маглина Бик 04ч 09м &1000000000000017000000017,0с +30° 46′ &1000000000000003300000033″ 10,0
1515 спирална галаксија Златна Рипка 04ч 04м &1000000000000002900000002,9с −54° 06′ &1000000000000001000000010″ 11,83
1530 спирална галаксија Жирафа 04ч 23м &1000000000000027000000027,0с +75° 17′ &1000000000000004600000046″ 13,4
1531 леќеста галаксија Еридан 04ч 11м &1000000000000059200000059,2с −32° 51′ &1000000000000000300000003″ 12,9
1532 спирална галаксија Еридан 04ч 12м &1000000000000004300000004,3с −32° 52′ &1000000000000002700000027″ 10,7
1533 леќеста галаксија Златна Рипка 04ч 09м &1000000000000051500000051,5с −56° 07′ &1000000000000001000000010″ 11,9
1534 спирална галаксија Мрежичка 04ч 08м &1000000000000046000000046,0с −62° 47′ &1000000000000004500000045″ 12
1535 планетарна маглина Еридан 04ч 14м &1000000000000015800000015,8с −12° 44′ &1000000000000002200000022″ 11,6
1553 PGC 14765 леќеста галаксија Златна Рипка 04ч 16м &1000000000000010500000010,5с −55° 46′ &1000000000000004900000049″ 10,3
1555 Хиндова маглина Хербиг-Ароово тело Бик 04ч 21м &1000000000000057100000057,1с +19° 32′ &1000000000000000700000007″
1559 спирална галаксија Мрежичка 04ч 17м &1000000000000037300000037,3с −62° 47′ &1000000000000000300000003″ 10,9
1560 спирална галаксија Жирафа 04ч 32м &1000000000000047700000047,7с +71° 52′ &1000000000000004600000046″ 12,1
1566 спирална галаксија Златна Рипка 04ч 20м &1000000000000000600000000,6с −54° 56′ &1000000000000001700000017″ 10,2
1567 леќеста галаксија Длето 04ч 21м &1000000000000009000000009,0с −48° 15′ &1000000000000001700000017″
1568 Interacting galaxies Еридан 04ч 24м &1000000000000025400000025,4с −00° 44′ &1000000000000004800000048″ 14,9
1569 неправилна галаксија Жирафа 04ч 30м &1000000000000049300000049,3с +64° 50′ &1000000000000005300000053″ 11,8
1579 расеана маглина Персеј 04ч 30м &1000000000000009500000009,5с +35° 16′ &1000000000000001900000019″

1601–1700 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1637 спирална галаксија Еридан 04ч 41м &1000000000000028100000028,1с −02° 51′ &1000000000000002900000029″ 11,2
1672 спирална галаксија Златна Рипка 04ч 45м &1000000000000042100000042,1с −59° 14′ &1000000000000005600000056″ 11,0
1700 елиптична галаксија Еридан 04ч 56м &1000000000000056300000056,3с −04° 51′ &1000000000000005200000052″ 12

1701–1800 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1705 леќеста галаксија Сликар 04ч 54м &1000000000000013700000013,7с −53° 21′ &1000000000000004000000040″ 12,8
1714 (сместен во Големиот Магеланов Облак)[3] расеано ѕвездено јато Златна Рипка 04ч 52м &1000000000000008400000008,4с −66° 55′ &1000000000000002300000023″ 11,5
1715 (сместен во Големиот Магеланов Облак)[3] расеана маглина Златна Рипка 04ч 52м &1000000000000001000000010с −66° 54′
1725 леќеста галаксија Еридан 04ч 59м &1000000000000022900000022,9с −11° 07′ &1000000000000005800000058″ 13
1784 спирална галаксија Зајак 05ч 05м &1000000000000026700000026,7с −11° 52′ &1000000000000002100000021″ 12
1788 расеана маглина Орион 05ч 06м &1000000000000005400000054с −03° 21′ 5,8

1801–1900 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1808 спирална галаксија Гулаб 05ч 07м &1000000000000042300000042,3с −37° 30′ &1000000000000004600000046″ 10,7
1818 збиено ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 04м &1000000000000013800000013,8с −66° 26′ &1000000000000000200000002″ 9,7
1850 (сместен во Големиот Магеланов Облак)[3] расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 08м &1000000000000045800000045,8с −68° 45′ &1000000000000003900000039″ 8,8
1851 збиено ѕвездено јато Гулаб 05ч 14м &1000000000000006300000006,3с −40° 02′ &1000000000000005000000050″ 8,8
1857 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 20м +39° 21′ 8,1
1872 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 13м &1000000000000011700000011,7с −69° 18′ &1000000000000004500000045″ 11,4
1893 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05h 22m 44s +33° 24′ 42″ 14,38

1901–2000 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
1904 Месје 79 збиено ѕвездено јато Зајак 05ч 24м &1000000000000010600000010,6с −24° 31′ &1000000000000002700000027″ 9,2
1907 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 28м &1000000000000000600000006с +35° 20′ 8,9
1912 Месје 38 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 28м &1000000000000004300000043с +35° 51′ 6,7
1931 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 31м &1000000000000026600000026,6с +34° 14′ &1000000000000005800000058″ 10,1
1946 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 25м &1000000000000001500000015с −66° 24′ 12,7
1948 здружение од ѕвезди Златна Рипка 05ч 24м &1000000000000020000000020,0с −66° 24′ &1000000000000001200000012″ 10,8
1952 Месје 1;
маглина Краба
остаток од супернова Бик 05ч 34м &1000000000000032000000032,0с +22° 00′ &1000000000000005200000052″ 8,4
1960 Месје 36 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 36м &1000000000000001200000012с +34° 08′ 6,1
1961 спирална галаксија Жирафа 05ч 42м &1000000000000005400000005,4с +69° 22′ &1000000000000004200000042″ 12,2
1973 расеана маглина Орион 05ч 35м −04° 44′ 7
1974 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 27м &1000000000000059000000059,0с −67° 25′ &1000000000000002700000027″ 10,3
1975 маглина[1] Орион 05ч 35м −05° 23′ 7
1976 Месје 42;
маглина Орион
расеана маглина Орион 05ч 35м &1000000000000017300000017,3с −05° 23′ &1000000000000002800000028″ 5
1977 расеано ѕвездено јато Орион 05ч 35м &1000000000000015000000015,0с −04° 53′ &1000000000000001200000012″ 7
1978 збиено ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 28м &1000000000000045000000045,0с −66° 14′ &1000000000000001400000014″ 10,7
1980 расеано ѕвездено јато Орион 05ч 35м −05° 55′ 2,5
1981 расеано ѕвездено јато Орион 05ч 35м −04° 24′ 4,2
1982 Месје 43;
Демеранова маглина
расеана маглина Орион 05ч 35м &1000000000000003100000031с −05° 16′ 9
1986 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 27м &1000000000000037700000037,7с −69° 58′ &1000000000000001400000014″ 11,3
1988 ѕвезда[1] Бик 05ч 38м[1] +21° 14′[1]
1992 спирална галаксија Гулаб 05ч 34м &1000000000000032000000032,0с −30° 53′ &1000000000000004600000046″
1996 расеано ѕвездено јато Бик 05ч 38м +25° 46′
1997 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 30м &1000000000000003400000034с −63° 12.2′ &1000000000000014300000014,3″
1998 леќеста галаксија Сликар 05ч 33м &1000000000000015200000015,2с −48° 41′ &1000000000000004200000042″
1999 расеана маглина Орион 05ч 36м &1000000000000002700000027с −06° 43′ 9,5
2000 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 27м &1000000000000003000000030с −71° 53′ 12,3

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel, P. Fouque (1991). Third Reference Catalogue of Bright Galaxies. New York: Springer-Verlag.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.