Свадба или венчавкацеремонија на која две личности се соединуваат во брак. Свадбените традиции и обичаи не се секаде исти, тие вариират во сите култури, етнички групи, религии, предели, околини, држави и општествени класи. Поголем дел од свадбените церемонии вклучуваат замена на свадбени завети помеѓу парот, давање на подарок (прстен(и), симболичен подарок, цвеќиња, пари) и јавно прогласување на бракот од авторитетна фигура. На свадбата најчесто се носат специјални свадбени облеки и најчесто свадбената церемонија е проследена од свадбен прием. Музика, поезија, молитвеници или читања од Библијата или друга слична литература можат исто така што бидат вклучени во самата церемонија.

Свадба во село Цер кај Кичево, 1973. година
Подготвување за фотографирање, на свадба во Торнбури Касл, Англија
Свадбена церемонија во црква во Финска.
„Свадба на утрешната улица“, слика од Јуриј Пименов на Советска поштенска марка.

Свадбата како тема во уметноста и популарната култура

уреди

Свадбата како тема во книжевноста

уреди

Свадбата како тема во народната книжевност

уреди
 • „В село се свадба чинеше“ - македонска народна песна.[17]
 • „Нико собра илјада сватои“ - македонска народна песна.[18]
 • „Добре дошле китени сватои“ - македонска народна песна.[19]
 • „Добре дошле китени сватои“ - македонска народна песна.[19]
 • „Добре дошле китени сватои“ - македонска народна песна.[20]
 • „Нејќет зетот ракија да пиет“ - македонска народна песна.[20]
 • „Добре дошол зетоштино“ - македонска народна песна.[20]
 • „Со ред врвите сватои“ - македонска народна песна.[21]
 • „Со ред врвете сватои“ - македонска народна песна.[21]
 • „Се сватои на коњи јаает“ - македонска народна песна.[21]
 • „Цела гора трендафил цутила“ - македонска народна песна.[22]
 • „Што ми бучит во гора зелена“ - македонска народна песна.[23]
 • „Куме ле, куме, кум Каравиле“ - македонска народна песна.[24]
 • „Забричил се зетоштина“ - македонска народна песна.[25]
 • „Зеташине туѓо земјанине“ - македонска народна песна.[25]
 • Женидбата на Груица Новаковиќ“ (Женидба Грујице Новаковића) - српска ајдучка песна.[26]
 • Женидбата на Максим Црнојевиќ“ (Женидба Максима Црнојевиһа) - српска епска (јуначка) песна.[27]
 • Женидбата на Душан“ - српска епска (јуначка) песна.[28]
 • Женидбата на Тодор од Задар“ (српски: Женидба од Задра Тодора) - српска народна епска (јуначка) песна.[29]
 • Сестрата на сердарот Ѓурковиќ“ (српски: Сестра Ҕурковића-сердара) - српска народна епска песна.[30]
 • Женидбата на барјактарот Милиќ“ (српски: Женидба Милића Барјактара) - српска народна епска песна.[31]

Свадбата како тема во филмот

уреди

Свадбата како тема во музиката

уреди
 • „Нејќум невеста да бидам“ — македонска народна песна.[36]
 • „Черешна се од корен корнеше“ — македонска народна песна.[37]
 • Свадбен поклон (англиски: The Wedding Present) — англиска рок-група, основана во 1985 година.[38]
 • „Бела свадба“ (англиски: White wedding) — песна на британскиот рок-пејач Били Ајдол (Billy Idol) од 1982 година.
 • „Свадбата на Мери“ (англиски: Marie's wedding) — песна на северноирскиот пејач Ван Морисон и групата „Чифтанс“ (The Chieftains) од 1988 година.[39]
 • „Свадбени радосни извици во Вегас“ (англиски: Wedding Vows In Vegas) — песна на американската поп-група „Воз (Нот Воз)“ (Was (Not Was)) од 1988 година.[40]
 • „Свадба од илјада долари“ (англиски: $1000 Wedding) — песна на американскиот кантри-пејач Грем Парсонс (Gram Parsons) од 1974 година.[41]

Свадбата како тема во сликарството

уреди
 • „Младоженец“ (Mladoženja) - слика на хрватскиот уметник Мартин Мехкек од 1965 година.[42]
 • „Цигански сватови“ (Ciganski svati) - слика на хрватскиот уметник Иван Генералиќ од 1936 година.[42]
 • „Невеста“ (Mladenka) - слика на хрватскиот уметник Мирослав Шутеј од 1982 година.[42]

Наводи

уреди
 1. Петре М. Андреевски, 'Дениција. Скопје: Три, 2005, стр. 60-61.
 2. ден Доолаард, А.: „Свадба во Охрид“. Охрид, 2006.
 3. Славко Јаневски, Глуви команди. Мисла, Скопје, 1966, стр. 24-25.
 4. Јован Котевски, Пеплосија. Мисла, Скопје, 1966, стр. 13.
 5. secanja.com - Mihailo Lalić (пристапено на 30.1.2016)
 6. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 164.
 7. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 80.
 8. „Белешка о писцу“, во: Милорад Павић, Кутија за писање. Београд: Народна библиотека Србије, 2012, стр. 121.
 9. Летаат приказни. Скопје: Темплум, 2019, стр. 21.
 10. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 47.
 11. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 119-121.
 12. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 44.
 13. „Izabrana bibliografija Jaroslava Sajferta“ во: Jaroslav Sajfert, Stub kuge. Beograd: Mali vrt, 2014, стр. 93-94.
 14. Бошко Смаќоски, Модричка тетратка. Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 52-54.
 15. Оливера Ќорвезироска, Престапни години (прозен календар). Скопје: Бегемот, 2021, стр. 127.
 16. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 118-119.
 17. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 70.
 18. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 87-88.
 19. 19,0 19,1 Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 88.
 20. 20,0 20,1 20,2 Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 89.
 21. 21,0 21,1 21,2 Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 90.
 22. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 91.
 23. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 91-92.
 24. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 92.
 25. 25,0 25,1 Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 93.
 26. Хајдуци. Београд: Народна књига, 1965, стр. 31-42.
 27. „Женидба Максима Црнојевиһа“, во: Војислав Ђурић, Антологија српских народних јуначких песама. Београд: Српска књижевна задруга, 2012, стр. 268-300.
 28. Junačke narodne pesme. Beograd: Rad, 1959, стр. 3-20.
 29. „Женидба од Задра Тодора“, во: Војислав Ђурић, Антологија српских народних јуначких песама. Београд: Српска књижевна задруга, 2012, стр. 342-359.
 30. „Сестра Ҕурковића-сердара“, во: Војислав Ђурић, Антологија српских народних јуначких песама. Београд: Српска књижевна задруга, 2012, стр. 363-371.
 31. „Женидба Милића Барјактара“, во: Војислав Ђурић, Антологија српских народних јуначких песама. Београд: Српска књижевна задруга, 2012, стр. 378-385.
 32. IMDb, Svadba (1973) (пристапено на 30.1.2016)
 33. HRT, Muriel se udaje, australsko-francuski film (пристапено на 19.4.2020)
 34. IMDb, My Big Fat Greek Wedding (2002) (пристапено на 26.3.2019)
 35. oje grčko vjenčanje 2, američko-kanadski film (2016.) (пристапено на 23.2.2024)
 36. Антологија на македонската чалгија / Antology of Macedonian Chalgia, Македон мјузик, МАКМ 00106, 2006.
 37. YouTube, Ceresna Se Od Koren, Kornese - Macedonian Song (пристапено на 5.11.2019)
 38. Discogs, The Wedding Present (пристапено на 9.10.2021)
 39. Van Morrison and The Chieftains, Irish Heartbeat, Polygram Music, 834 496-2.
 40. Was (Not Was) "Wedding Vows In Vegas" (пристапено на 8.11.2017)
 41. YouTube, Gram Parsons, "$1000 Wedding" (посетена на 27.3.2020)
 42. 42,0 42,1 42,2 Središnja Hrvatska - Dvori s pogledom, Hrvatska turistička zajednica, 2009.