Кантри (англиски: Country Music) или вестерн-музика (Western Music) — музички правец, кои во почеток на XX век настанал во САД. Потеклото е од традиционални елементи на народна музика на европските доселеници.

Попознати изведувачи на кантри се: