уреди   

РЕЛИГИЈА

Религија, контроверзен поим што некогаш се користи како синоним за вера, се дефинира како верба во нешто натприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и институции поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го дефинираат поимот како тотална сума на одговори дадени како објаснување за врската на човештвото со вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес, низ светот доминираат само неколку големи светски религиРелигија, контроверзен поим што некогаш се користи како синоним за вера, се дефинира како верба во нешто натприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и институции поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го дефинираат поимот како тотална сума на одговори дадени како објаснување за врската на човештвото со вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес, низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Прочитајте повеќе


уреди   

Избрана статија

Масонскиот симбол, се среќава со или без буквата G.
Масонскиот симбол,
се среќава со или без буквата G.

Масонство — братска организација која се појавила кон крајот на 16 и почетокот на 17 век. Масоните денес постојат во различни форми низ целиот свет, со членство од околу пет милиони луѓе (вклучувајќи околу 480.000 во Англија, Шкотска и Ирска, и нешто помалку од два милиони во Америка).

Сите форми на масони делат исти морални и метафизички идеали, кои во најголемиот број случаи вклучуваат изјава за верување во Бог. Братството административно е организирано во Големи ложи, а секоја од нив си има свои јурисдикции. Исто така постојат дополнителни тела, кои се организации што се во тесна врска со масоните, но со своја независна администрација. Прочитајте повеќе
уреди   

Избрана слика

уреди   

Дали сте знаеле...

уреди   

Избрана личност

Тома Аквински (o. 1225 — 1274) — теолог и свештеник.Во денешно време е многу ценет светец од страна на црквата.

Свети Тома Аквински е италиански теолог и филозоф. Тој е основоположник на томизмот, една од средновековните школи, кои лежат во основата на касните филозофски погледи на католичката црква, во 1879 годиина прогласена официјално од папата Лав XIII во сите католички учебни програми. Тој се смета од страна на католиците за еден от најголемите теолози во историјата и за еден од триесет и тројцата доктори на црквата. Прочитајте повеќе
уреди   

Категории