Терминот натприродно (латински: super, supra „над“ + natura „природа“) се однесува на ентитети, настани или сили кои се наоѓаат надвор од природните закони, и според тоа немаат научно објаснување. Религиозните чуда се типични натприродни настани, како што се и магиите, клетви, предвидувањата, верувањата во задгробен живот, и недобројни други нешта. Верувањето во натприродното постои во сите човечки култури низ историјата.

Свети Петар оди по вода, фреска на Франсоа Буше, 1766 година

Натприродните теми често се поврзуваат со паранормалното и окултизмот.

Белешки уреди

Наводи уреди

  • Чудата на невидливиот свет, Котон Метер, Бостон, 1693
  • Уште чуда од невидливиот свет, Роберт Калеф, 1700
  • Тајните на окултното (англиски)