Културна икона или бренд може да биде слика, предмет, симбол, лого, име, лице, човек, или градба или нешто друго препознатливо, и главно претставува предмет или концепт со големо културно значење за пошироката културна група. Претстава на предмет или лице коишто имаат специјален статус, важен, или сакан, од некоја посебна група на луѓе, на некое место, или во некој период од историјата.

Иконите и луѓето уреди

Човечките суштества го добиваат својот статус на културна икона поради своите дела, постигнувања, улога во општеството, верувања, убедувања.

Иконските фигури можат да произлезат и од социјалните групи (геј икона, поп икона), политички партии, меѓу обожавателите, особено во спортот или музиката.

Некои слики можат да бидат мошне препознатливи, иако честопати не им се знае името или називот, како на пример Џоконда.

Икони и брендови уреди

Примери на културни икони ширум светот уреди

Културните икони можат да бидат национални, регионални или поврзани со некој град, можат да симболизираат нации, или пак да евоцираат некои одредени вредности. На пример, Франција ја користи Маријана како симбол на Француската револуција и отфрлањето на кралството во корист на републиката која исто така претставува некој вид нивна културна икона.

Австралија уреди

Британија уреди

Кина уреди

Франција уреди

Индија уреди

Италија уреди

САД уреди