Слика

појаснителна страница на Википедија

Поимот слика може да се однесува на неколку различни поими: