Име

збор или поим со улога да одликува некого или нешто

Име е одбележје на секој човек, место, предмет па и на некоја идеја или концепт, со цел да се разликуваат еден од друг. Името може да идентификува одредена класа или категорија на нешта, или пак едно нешто. Име на конкретно уникатно живо суштество се нарекува лично име и претставува лична именка.

Церемонијално давање на име -крштевање