Анафора[1] — фигура на повторувањето, која што опфаќа повторување на еден збор или израз на почетокот на два или повеќе последователни стиха.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

Стилската фигура анафора, авторите ја употребуваат за посилно да ги изразат своите целосни чувства и да ја зголемат музикалноста во творбата.

Пр.
Не, јас не можам овде да седам,
Не, јас не можам мразој да гледам!

Наводи

уреди