Словенска антитеза

Словенска антитеза — стилска фигура дадена во вид на прашање, негирање на прашањето и точен одговор. Оваа стилска фигура е присутна во многу песни од македонската народна книжевност, но ја има и во уметничката.
Пр.

  • прашање
Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

дал' град полињата житородни ги беше фатил?
ил' рој од скакулци се вдал?
дал' султанот арачлии час предвреме им пратил
да збира арач лут без жал?

  • негирање на прашањето

ни град полињата житородни ги беше фатил,
ни рој од скакулци се вдал,
ни султанот арачлии час предвреме им пратил,
да збира арач лут без жал.

  • точен одговор

Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега,
тој сердар прочут падна в бој,
и ќе ги гази пљачкашот планините ни сега,
а да ги брани нема кој.

„Сердарот“ - Григор Прличев