Фигура (стилистика)

(Пренасочено од Фигури (стилистика))

Сите стилски изразни средства со украсна функција се нарекуваат фигури или слики. Фигура е секоја употреба на некое изразно средство на тој начин што тоа станува видливо, забележливо, а во исто време придонесува за возвишеност на стилот.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

Стилска фигура е секој елемент во еден текст или говор кој го привлекува нашето внимание:

Најпознати се оние третите, познати како тропи.