Парадокс (стилистика)

Во литературата

уреди
Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

Зборот парадокс има и литературно значење. Израз што остро се разликува со општоприфатените мислења и кој се противи на логиката се нарекува парадокс. Се разликува од оксиморон и иронија поради тоа што не станува збор за чиста спротивност на две работи, туку само за нескладни.

Пр. „Не сме толку богати, да купуваме толку евтини работи.’