Синегдоха[1][2] (грч. συνεκδοχή, син- = со, екдоха = смисла, интрепретација, разбирање) е кога делот го сфаќаме како целина (начело pars pro toto), односно употребуваме еднина наместо множина. Често ја употребуваме во секојдневниот живот.

Фигури
Фигури на значењето (тропи)
  • Тропи на зборовите
Фигури на формата

На пример:

Немам ни денар.
Имаме кров над глава

Наводи уреди