Националсоцијалистички окултизам

Националсоцијализам
Кукест крст

Националсоцијалистички окултизам е мистичко-религиозно учење коешто опфаќа проповедање на окултистички тајни во склоп на националсоцијализмот.

Хитлер зборувајќи на огромна масовна средба, Нирнбершки собири 1934 година