Националсоцијалистички окултизам

Националсоцијализам
Кукест крст

Националсоцијалистички окултизам е мистичко-религиозно учење коешто опфаќа проповедање на окултистички тајни во склоп на националсоцијализмот.