Сатанизмот настанал во средниот век и се одржувал повремено во мали тајни групи. Настанувањето на сатанизмот и неговото постоење се поврзува со христијанството. Христијанството и другите религии во себе подразбираат многу одрекувања. Како такво христијанството предизвикувало во некои групи обид да се одделат, па и сатанизмот е една од реакциите на христијанството

Симбол на сатанизмот

Сатанизам и религијаУреди

кога го разгледуваме сатанизмот потребно е да го одредиме неговиот однос спрема религиите. по една дефиниција - религија е верување кое ги има следниве особини

  1. релативно едноставно сфаќање на потеклото. природни битија - религиско верување
  2. организација и заедница на основните религиски верувања
  3. обреди - ритуална работа која манифестира заедница на основни религиски верувања

кога ќе го споредиме сатанизмот со овие зборови за религија. Сатанизмот релативно има едноставно религиско верување/ организации на сатанисти постојат во светот и нивната работа може да се најде и јавно на интернет. И секако сатанистите не кријат обреди на кои се придржуваат

Основни Особини на СатанизмотУреди

Анализа на Антон Лавеј на „Сатанистичката Библија“ од која може да се извадат следниве важни особини.

  • Цел на човекот исклучиво максималната лична среќа и уживање во овој живот на земјата. Ако нешто направи за други, сатанистот тоа го прави само доколку тие го заслужиле тоа апстиненцијата е спротивна во сатанизмот.
  • Благословени се силните, проклети се слабите. Според сатанистот, силата и моќта се благодат, а слабоста и понизноста проклетство
  • Сатанистите во целост ја одрекуваат грижата на совест поради своите сторени дела, без разлика какви биле
  • Сатанистите се противници на сите религии а особено на христијанството
  • Сатанистите не веруваат во концепт за бог, во сатанизмот поединецот е бог самиот на себе
  • Сатанистите имаат три вида на обреди: обред на уништување, обред на сочувство и сексуални обреди
  • Жртвувањето на луѓе не е дозволено