Окултизам (од лат. occultus; таен, скриен) всушност претставува окултна наука (т.е. „таинствена наука“) за натсетилните појави како на пример: спиритизам, хиромантија, астрологија и теозофија.

Бафомет често се поврзува со окултизмот.

Окултизмот се вклучува во верување во натприродни и таинствени сили во природата и во човекот.