Ова е список на членовите на Хитлеровиот кабинет од јануари 1933 до април 1945.

Хитлер со неговиот кабинет

јануари 1933

Националсоцијализам
Кукест крст
Кукест крст

Промени