Нумерологија е еден од многуте системи, верувања и традиции во мистичните или езотериски релации меѓу броевите и физичките предмети или живите суштества.

Корица на делото „Numerorum mysteria“ (1591) од Пјетро Бонго

Нумерологијата и предвидувањата преку броевите биле популарни меѓу првите математичари, а посебно Питагора верувал во нумерологијата, но денес не се смета за дел од науката. Одвојувањето на нумерологијата од науката е слично како она на астрологијата од астрономијата, и на алхемијата од хемијата.

Денес, нумерологијата се поврзува со окултизмот. Терминот исто така може да се однесува на оние кои се суеверни во врска со броевите или нивните комбинации, иако не практикуваат традиционална нумерологија.

Наводи уреди