Список на ѕвезди во соѕвездието Големо Куче

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Големо Куче, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Сириус A, B α 9 48915 32349 06ч 45м &1000000000000092500000009,25с −16° 42′ &1000000000000047300000047,3″ −1,46 1,42 8,6 A0m... Алхабор, Ашере, Каникула, Кучешка Ѕвезда; најсјајна ѕвезда, 5. ѕвезден систем по близина; двојна ѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = -1,46св, Vнајм = -1,41св
ε CMa ε 21 52089 33579 06ч 58м &1000000000000375500000037,55с −28° 58′ &1000000000000019500000019,5″ 1,50 −4,10 431 B2II Адара, Аул ел-Адари, Прва Девица[1] дел од Адара[2][3]
δ CMa δ 25 54605 34444 07ч 08м &1000000000000234900000023,49с −26° 23′ &1000000000000035500000035,5″ 1,83 −6,87 1791 F8Ia Везен, Талат ел-Адари, Трета Девица,[1] дел од Адара;[2][3] променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 24,08478 д
β CMa β 2 44743 30324 06ч 22м &1000000000000419900000041,99с −17° 57′ &1000000000000021300000021,3″ 1,98 −3,95 499 B1II/III Мурзим (Мирзам); β Cep-променлива, Vнајг = 1,93св, Vнајм = 2св, P = 0,25003 д
η CMa η 31 58350 35904 07ч 24м &1000000000000057100000005,71с −29° 18′ &1000000000000011200000011,2″ 2,45 −7,51 3196 B5Ia Алудра, дел од Адара;[2][3] α Cyg-променлива
ζ CMa ζ 1 44402 30122 06ч 20м &1000000000000187900000018,79с −30° 03′ &1000000000000048200000048,2″ 3,02 −2,05 336 B2.5V Фуруд; спектроскопска двојка; претпоставена променлива
ο2 CMa ο2 24 53138 33977 07ч 03м &1000000000000014700000001,47с −23° 49′ &1000000000000059900000059,9″ 3,02 −6,46 2567 B3Ia Тани ел-Адари, Втора Девица,[1] дел од Адара;[2][3] α Cyg-променлива
σ CMa σ 22 52877 33856 07ч 01м &1000000000000431500000043,15с −27° 56′ &1000000000000005400000005,4″ 3,49 −4,37 1216 K4III Унургунит, променлива ѕвезда, Vнајг = 3,43св, Vнајм = 3,51св
κ CMa κ 13 50013 32759 06ч 49м &1000000000000504700000050,47с −32° 30′ &1000000000000030600000030,6″ 3,50 −3,42 789 B1.5IVne γ Cas-променлива, Vнајг = 3,40св, Vнајм = 3,97св
ο1 CMa ο1 16 50877 33152 06ч 54м &1000000000000079500000007,95с −24° 11′ &1000000000000003200000003,2″ 3,89 −5,02 1976 K3Iab неправилна променлива, Vнајг = 3,78св, Vнајм = 3,99св
ν2 CMa ν2 7 47205 31592 06ч 36м &1000000000000410000000041,00с −19° 15′ &1000000000000020600000020,6″ 3,95 2,46 65 K1III+... Јеѓи (野雞),[4] има планета (b); претпоставена променлива, Vнајг = 3,87св, Vнајм = 3,96св
ω CMa ω 28 56139 35037 07ч 14м &1000000000000486600000048,66с −26° 46′ &1000000000000021700000021,7″ 4,01 −3,25 924 B2IV/Ve γ Cas-променлива, Vнајг = 3,54св, Vнајм = 4,18св
θ CMa θ 14 50778 33160 06ч 54м &1000000000000114800000011,48с −12° 02′ &1000000000000018900000018,9″ 4,08 −0,36 252 K4III
γ CMa γ 23 53244 34045 07ч 03м &1000000000000454900000045,49с −15° 37′ &1000000000000059700000059,7″ 4,12 −1,34 402 B8II Мулифејн; претпоставена променлива
ξ1 CMa ξ1 4 46328 31125 06ч 31м &1000000000000513700000051,37с −23° 25′ &1000000000000006400000006,4″ 4,34 −4,65 2050 B1III β Cep-променлива, Vнајг = 4,33св, Vнајм = 4,36св, P = 0,2095755 д
ι CMa ι 20 51309 33347 06ч 56м &1000000000000082300000008,23с −17° 03′ &1000000000000015300000015,3″ 4,36 −5,51 3075 B3Ib/II β Cep-променлива, Vнајг = 4,36св, Vнајм = 4,4св, P = 0,08 д
τ CMa τ 30 57061 35415 07ч 18м &1000000000000424900000042,49с −24° 57′ &1000000000000015800000015,8″ 4,37 −5,59 3196 O9Ib член на јатото NGC 2362; β Lyr-променлива
ν3 CMa ν3 8 47442 31700 06ч 37м &1000000000000534300000053,43с −18° 14′ &1000000000000014800000014,8″ 4,42 −1,35 464 K0II/III
27 CMa 27 EW 56014 34981 07ч 14м &1000000000000152200000015,22с −26° 21′ &1000000000000009100000009,1″ 4,42 −4,00 1575 B3IIIe двојна ѕвезда, составница A спектроскопска двојка, составница B γ Cas-променлива, Vнајг = 4,42св, Vнајм = 4,82св
λ CMa λ 45813 30788 06ч 28м &1000000000000102200000010,22с −32° 34′ &1000000000000048500000048,5″ 4,47 −1,01 406 B4V
ξ2 CMa ξ2 5 46933 31416 06ч 35м &1000000000000033800000003,38с −22° 57′ &1000000000000053400000053,4″ 4,54 −0,97 412 A0III
π CMa π 19 51199 33302 06ч 55м &1000000000000374000000037,40с −20° 08′ &1000000000000011700000011,7″ 4,66 2,33 95 F2IV/V променлива ѕвезда, ΔV = 0,002св, P = 0,09013 д
HD 56618 56618 35205 07ч 16м &1000000000000350000000035,00с −27° 52′ &1000000000000052600000052,6″ 4,66 −1,05 453 M2III претпоставена променлива
HD 47667 47667 31827 06ч 39м &1000000000000167200000016,72с −14° 08′ &1000000000000044700000044,7″ 4,82 −3,60 1575 K2III
15 CMa 15 EY 50707 33092 06ч 53м &1000000000000329100000032,91с −20° 13′ &1000000000000027300000027,3″ 4,82 −3,65 1614 B1IV β Cep-променлива, Vнајг = 4,79св, Vнајм = 4,84св, P = 0,184557 д
HD 56577 56577 35210 07ч 16м &1000000000000368400000036,84с −23° 18′ &1000000000000056200000056,2″ 4,83 −6,59 6269 K4III двоѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = 4,78св, Vнајм = 4,86св
UW CMa 29 UW 57060 35412 07ч 18м &1000000000000403800000040,38с −24° 33′ &1000000000000031300000031,3″ 4,88 −4,93 2991 O7Ia:fp β Lyr-променлива, Vнајг = 4,84св, Vнајм = 5,33св, P = 4,393407 д
HD 57821 57821 35727 07ч 22м &1000000000000135300000013,53с −19° 00′ &1000000000000059700000059,7″ 4,94 −1,06 517 B5II/III
HD 43445 43445 29735 06ч 15м &1000000000000448800000044,88с −13° 43′ &1000000000000006200000006,2″ 5,00 −0,30 375 B9V
μ CMa μ 18 51250 33345 06ч 56м &1000000000000066500000006,65с −14° 02′ &1000000000000036400000036,4″ 5,00 −2,22 908 B9.5V Изида
HD 43827 43827 29895 06ч 17м &1000000000000417300000041,73с −16° 48′ &1000000000000057300000057,3″ 5,15 −1,05 567 K1III
HD 46184 46184 31084 06ч 31м &1000000000000230200000023,02с −12° 23′ &1000000000000030900000030,9″ 5,16 0,05 343 K1III
HD 58343 FW 58343 35951 07ч 24м &1000000000000401900000040,19с −16° 12′ &1000000000000005100000005,1″ 5,18 −2,13 945 B2Vne γ Cas-променлива, Vнајг = 5св, Vнајм = 5,5св
HD 44951 44951 30457 06ч 24м &1000000000000103500000010,35с −11° 31′ &1000000000000048000000048,0″ 5,21 −0,34 420 K3III
10 CMa 10 FT 48917 32292 06ч 44м &1000000000000284700000028,47с −31° 04′ &1000000000000013900000013,9″ 5,23 −4,29 2608 B2V γ Cas-променлива, Vнајг = 5,13св, Vнајм = 5,44св
HD 47536 47536 31688 06ч 37м &1000000000000475400000047,54с −32° 20′ &1000000000000023600000023,6″ 5,25 −0,17 396 K1III има две планети (b и c)
11 CMa 11 49229 32492 06ч 46м &1000000000000510900000051,09с −14° 25′ &1000000000000033600000033,6″ 5,28 −1,19 642 B8/B9III
HD 51283 51283 33316 06ч 55м &1000000000000469300000046,93с −22° 56′ &1000000000000029200000029,2″ 5,28 −3,82 2159 B2/B3III претпоставена променлива
HD 57146 57146 35427 07ч 18м &1000000000000512800000051,28с −26° 35′ &1000000000000009100000009,1″ 5,29 −2,80 1353 G2II претпоставена променлива
HD 49048 49048 32411 06ч 45м &1000000000000594000000059,40с −14° 47′ &1000000000000045900000045,9″ 5,30 −0,13 398 A1IV/V
HD 58535 58535 35957 07ч 24м &1000000000000438700000043,87с −31° 48′ &1000000000000032100000032,1″ 5,35 −0,79 552 K1III претпоставена променлива, Vнајг = 5,31св, Vнајм = 5,43св
HD 56342 56342 35083 07ч 15м &1000000000000210800000021,08с −30° 41′ &1000000000000011300000011,3″ 5,36 −1,12 646 B2V претпоставена променлива, ΔV = 0,006св
HD 58215 58215 35848 07ч 23м &1000000000000289700000028,97с −27° 50′ &1000000000000003400000003,4″ 5,37 −0,76 549 K4III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 20,67397 д
HD 49662 49662 32677 06ч 48м &1000000000000577400000057,74с −15° 08′ &1000000000000041000000041,0″ 5,39 −0,96 607 B7IV променлива ѕвезда, ΔV = 0,010св, P = 1,43019 д
NO CMa NO 58155 35795 07ч 23м &1000000000000007000000000,70с −31° 55′ &1000000000000025600000025,6″ 5,40 −2,81 1430 B3V Be-ѕвезда
FN CMa FN 53974 34301 07ч 06м &1000000000000407700000040,77с −11° 17′ &1000000000000038500000038,5″ 5,41 −4,29 2835 B0.5IV β Cep-променлива, Vнајг = 5,38св, Vнајм = 5,42св, P = 0,08866 д
HD 58286 58286 35855 07ч 23м &1000000000000319000000031,90с −32° 12′ &1000000000000007500000007,5″ 5,41 −2,34 1156 B2/B3II/III
HD 51733 51733 33478 06ч 57м &1000000000000339700000033,97с −24° 37′ &1000000000000051800000051,8″ 5,45 2,52 126 F3V
HD 55070 55070 34624 07ч 10м &1000000000000193300000019,33с −27° 29′ &1000000000000029500000029,5″ 5,46 −1,01 643 G8III
HD 56405 56405 35180 07ч 16м &1000000000000145800000014,58с −15° 35′ &1000000000000008400000008,4″ 5,46 0,82 277 A1V претпоставена променлива
FR CMa FR 44458 30214 06ч 21м &1000000000000247200000024,72с −11° 46′ &1000000000000023700000023,7″ 5,48 −3,07 1672 B1Vpe SB γ Cas-променлива, Vнајг = 5,46св, Vнајм = 5,64св
HD 43955 43955 29941 06ч 18м &1000000000000137300000013,73с −19° 58′ &1000000000000001200000001,2″ 5,51 −1,91 994 B2/B3V
HD 56160 56160 35044 07ч 14м &1000000000000511900000051,19с −27° 02′ &1000000000000016500000016,5″ 5,58 0,97 273 K3III променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 4,45653 д
HD 52018 52018 33575 06ч 58м &1000000000000359000000035,90с −25° 24′ &1000000000000051000000051,0″ 5,59 −1,93 1042 B2V
HD 57478 57478 35615 07ч 20м &1000000000000582900000058,29с −14° 21′ &1000000000000037800000037,8″ 5,59 −0,57 556 G8/K0III
NR CMa NR 58954 36186 07ч 27м &1000000000000079900000007,99с −17° 51′ &1000000000000053500000053,5″ 5,60 0,93 280 F2V δ Sct-променлива
HD 45018 45018 30436 06ч 23м &1000000000000559100000055,91с −25° 34′ &1000000000000039100000039,1″ 5,61 −1,04 697 K5III претпоставена променлива
HD 46936 46936 31362 06ч 34м &1000000000000353300000035,33с −32° 42′ &1000000000000058500000058,5″ 5,62 −0,25 487 B9V
HR 2501 HP 49131 32385 06ч 45м &1000000000000311900000031,19с −30° 56′ &1000000000000056400000056,4″ 5,62 −2,81 1583 B+... γ Cas- и λ Eri-променлива, Vнајг = 5,33св, Vнајм = 5,81св, P = 0,g79187 д
LS CMa LS 52670 33804 07ч 01м &1000000000000059500000005,95с −25° 12′ &1000000000000056300000056,3″ 5,64 −1,85 1028 B2/B3III/IV затемнувачка двојка
HD 50644 50644 33077 06ч 53м &1000000000000188400000018,84с −19° 01′ &1000000000000058000000058,0″ 5,65 0,63 329 A9/F0III
FY CMa FY 58978 36168 07ч 26м &1000000000000594900000059,49с −23° 05′ &1000000000000009700000009,7″ 5,65 −2,54 1417 B1II γ Cas-променлива, Vнајг = 4,8св, Vнајм = 6,25св
LZ CMa LZ 54912 34579 07ч 09м &1000000000000430300000043,03с −25° 13′ &1000000000000051800000051,8″ 5,69 −3,06 1831 B2V β Lyr-променлива, ΔV = 0,03св
HD 47946 47946 31870 06ч 39м &1000000000000426700000042,67с −30° 28′ &1000000000000012100000012,1″ 5,70 1,36 241 K1III
R CMa R 57167 35487 07ч 19м &1000000000000280800000028,08с −16° 23′ &1000000000000041700000041,7″ 5,70 2,48 144 F2III/IV алголска променлива, Vнајг = 5,7св, Vнајм = 6,34св, P = 1,1359405 д
ν1 CMa ν1 6 47138 31564 06ч 36м &1000000000000228600000022,86с −18° 39′ &1000000000000035800000035,8″ 5,71 1,07 277 G8III/F3V...
HD 46547 46547 31190 06ч 32м &1000000000000389800000038,98с −32° 01′ &1000000000000049600000049,6″ 5,73 −1,32 838 B2V претпоставена променлива, ΔV = 5,64св, P = 5,72 д
IY CMa IY 45871 30840 06ч 28м &1000000000000392400000039,24с −32° 22′ &1000000000000016700000016,7″ 5,74 −1,27 823 B5IV Be-ѕвезда; затемнувачка двојка
HD 50123 HZ 50123 32810 06ч 50м &1000000000000233500000023,35с −31° 42′ &1000000000000021900000021,9″ 5,74 −0,97 718 B3V вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,71св, Vнајм = 5,79св
FV CMa FV 54309 34360 07ч 07м &1000000000000225900000022,59с −23° 50′ &1000000000000026600000026,6″ 5,75 −4,04 2964 B2V:nn γ Cas-променлива, Vнајг = 5,64св, Vнајм = 5,94св
HD 45765 45765 30836 06ч 28м &1000000000000374100000037,41с −17° 27′ &1000000000000057700000057,7″ 5,76 0,19 424 K0III
HD 49980 49980 32809 06ч 50м &1000000000000217700000021,77с −17° 05′ &1000000000000004400000004,4″ 5,77 −2,62 1552 K3III
HD 55589 55589 34888 07ч 13м &1000000000000072000000007,20с −11° 15′ &1000000000000004900000004,9″ 5,77 −0,77 661 K0
HD 44081 44081 30011 06ч 18м &1000000000000589800000058,98с −20° 55′ &1000000000000032200000032,2″ 5,79 −2,97 1842 B3II/III претпоставена β Cep-променлива
HD 58461 58461 35998 07ч 25м &1000000000000084400000008,44с −13° 45′ &1000000000000007100000007,1″ 5,79 3,08 114 F3V
HD 58612 58612 36024 07ч 25м &1000000000000252700000025,27с −25° 13′ &1000000000000004000000004,0″ 5,79 −4,19 3228 B5III
HD 59067 59067 36251 07ч 27м &1000000000000516600000051,66с −11° 33′ &1000000000000024700000024,7″ 5,79 −1,66 1009 B8Vv comp VB γ Cas-променлива, Vнајг = 5,73св, Vнајм = 5,90св
17 CMa 17 51055 33248 06ч 55м &1000000000000027400000002,74с −20° 24′ &1000000000000017500000017,5″ 5,80 −0,54 605 A2V
HD 55344 55344 34758 07ч 11м &1000000000000416100000041,61с −20° 52′ &1000000000000059200000059,2″ 5,84 −0,04 489 A0IV/V
MZ CMa MZ 57615 35626 07ч 21м &1000000000000043400000004,34с −25° 53′ &1000000000000030000000030,0″ 5,87 −0,86 723 M3III полуправилна променлива
HD 43396 43396 29679 06ч 15м &1000000000000084000000008,40с −20° 16′ &1000000000000020100000020,1″ 5,88 −1,39 929 K2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 2,42919 д
26 CMa 26 MM 55522 34798 07ч 12м &1000000000000122200000012,22с −25° 56′ &1000000000000033400000033,4″ 5,91 −0,80 718 B2IV/V 53 Per-променлива
HD 46189 46189 31037 06ч 30м &1000000000000462900000046,29с −27° 46′ &1000000000000010500000010,5″ 5,92 −1,78 1128 B3IV/V променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 3,28106 д
HD 49095 49095 32366 06ч 45м &1000000000000230800000023,08с −31° 47′ &1000000000000034500000034,5″ 5,92 3,99 79 F7V
HD 47182 47182 31599 06ч 36м &1000000000000466000000046,60с −13° 19′ &1000000000000015500000015,5″ 5,95 −0,91 769 K4/K5III
HD 55762 55762 34914 07ч 13м &1000000000000240100000024,01с −22° 40′ &1000000000000026900000026,9″ 5,96 −0,90 780 K4III претпоставена променлива, ΔV = 0,14св
HD 43544 43544 29771 06ч 16м &1000000000000077000000007,70с −16° 37′ &1000000000000004800000004,8″ 5,97 −1,07 836 B2/B3V претпоставена променлива, Vнајг = 5,71св, Vнајм = 5,97св
HD 43429 43429 29692 06ч 15м &1000000000000177100000017,71с −18° 28′ &1000000000000037200000037,2″ 5,99 1,96 208 K1III
OS CMa OS 54764 34561 07ч 09м &1000000000000333700000033,37с −16° 14′ &1000000000000004200000004,2″ 6,00 B1Ib/II α Cyg-променлива
HR 2800 HQ 57593 35611 07ч 20м &1000000000000549200000054,92с −26° 57′ &1000000000000049900000049,9″ 6,00 −2,71 1801 B3V алголска променлива, Vнајг = 5,99св, Vнајм = 6,25св, P = 24,6033 д
HD 47561 47561 31758 06ч 38м &1000000000000354300000035,43с −16° 52′ &1000000000000024600000024,6″ 6,01 0,26 460 A0IV
HD 56578 56578 35213 07ч 16м &1000000000000383800000038,38с −23° 18′ &1000000000000039800000039,8″ 6,02 1,53 258 A5m...
HD 44021 44021 29993 06ч 18м &1000000000000487900000048,79с −15° 01′ &1000000000000030000000030,0″ 6,04 −0,73 738 M1III: претпоставена променлива, Vнајг = 5,96св, Vнајм = 6,06св
HD 49001 49001 32368 06ч 45м &1000000000000233800000023,38с −23° 27′ &1000000000000045000000045,0″ 6,04 0,15 492 K2III
HD 58585 58585 36017 07ч 25м &1000000000000199800000019,98с −21° 58′ &1000000000000057400000057,4″ 6,04 −3,90 3165 A6II
HD 43745 43745 29843 06ч 17м &1000000000000035200000003,52с −22° 42′ &1000000000000052600000052,6″ 6,05 3,04 130 F8/G0V
HD 45588 45588 30711 06ч 27м &1000000000000114800000011,48с −25° 51′ &1000000000000021500000021,5″ 6,05 3,67 97 F8/G0V
HD 47827 47827 31859 06ч 39м &1000000000000362200000036,22с −23° 41′ &1000000000000044300000044,3″ 6,05 −0,32 614 A0V
HD 50806 50806 33094 06ч 53м &1000000000000337600000033,76с −28° 32′ &1000000000000019400000019,4″ 6,05 3,99 84 G3/G5V
HD 57118 57118 35442 07ч 19м &1000000000000019200000001,92с −19° 16′ &1000000000000049100000049,1″ 6,11 F2Ia претпоставена променлива, Vнајг = 6,08св, Vнајм = 6,11св
12 CMa 12 HK 49333 32504 06ч 47м &1000000000000014900000001,49с −21° 00′ &1000000000000055500000055,5″ 6,07 −0,49 668 B7II/III α2 CVn-променлива
HD 53629 53629 34142 07ч 04м &1000000000000470400000047,04с −22° 01′ &1000000000000053800000053,8″ 6,09 1,07 330 K2IIICN...
HD 54173 54173 34318 07ч 06м &1000000000000524800000052,48с −24° 57′ &1000000000000038100000038,1″ 6,09 −1,28 970 K2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 17,08526 д
HD 55568 55568 34782 07ч 12м &1000000000000041200000004,12с −30° 49′ &1000000000000017100000017,1″ 6,10 2,71 155 A8III/IV
HD 47366 47366 31674 06ч 37м &1000000000000407900000040,79с −12° 59′ &1000000000000005300000005,3″ 6,11 1,46 277 K1III: има две планети (b и c)
HD 44996 44996 30468 06ч 24м &1000000000000205800000020,58с −12° 57′ &1000000000000043000000043,0″ 6,12 −2,73 1918 B4V претпоставена променлива
GY CMa GY 55857 34924 07ч 13м &1000000000000364500000036,45с −27° 21′ &1000000000000022900000022,9″ 6,12 −4,88 5175 B2II β Cep-променлива, ΔV = 0,04св, P = 0,112 д
HD 50643 50643 33079 06ч 53м &1000000000000218500000021,85с −18° 55′ &1000000000000058500000058,5″ 6,13 0,39 458 A3III
HD 46064 46064 31024 06ч 30м &1000000000000348900000034,89с −13° 08′ &1000000000000053400000053,4″ 6,16 −1,57 1148 B2III претпоставена променлива
HD 58346 58346 35920 07ч 24м &1000000000000172400000017,24с −22° 54′ &1000000000000046000000046,0″ 6,20 −0,31 652 B8/B9V
HD 51823 51823 33492 06ч 57м &1000000000000426400000042,64с −27° 32′ &1000000000000015100000015,1″ 6,22 −1,25 1019 B2/B3V претпоставена променлива
HD 50853 50853 33126 06ч 53м &1000000000000554600000055,46с −24° 32′ &1000000000000019500000019,5″ 6,23 0,43 472 A0V
HD 54958 54958 34617 07ч 10м &1000000000000093600000009,36с −18° 41′ &1000000000000008100000008,1″ 6,23 2,74 162 F3V
HD 58439 58439 35975 07ч 24м &1000000000000508800000050,88с −19° 00′ &1000000000000044200000044,2″ 6,24 −2,45 1781 A2Ib/II претпоставена променлива
HD 48501 V350 48501 32144 06ч 42м &1000000000000460800000046,08с −22° 26′ &1000000000000055800000055,8″ 6,26 2,81 159 F2V γ Dor-променлива, Vнајг = 6,18св, Vнајм = 6,27св, P = 0,91401 д
HD 52273 52273 33666 06ч 59м &1000000000000392600000039,26с −21° 36′ &1000000000000010400000010,4″ 6,26 −1,90 1399 B2III
HD 44891 44891 30420 06ч 23м &1000000000000461400000046,14с −15° 04′ &1000000000000016500000016,5″ 6,27 −2,15 1575 K2/K3III
HD 52619 52619 33760 07ч 00м &1000000000000425300000042,53с −28° 29′ &1000000000000022100000022,1″ 6,28 2,11 222 F3/F5V
HD 44225 44225 30062 06ч 19м &1000000000000381900000038,19с −22° 06′ &1000000000000011300000011,3″ 6,29 −0,61 784 K3III претпоставена променлива
HD 46407 HR 46407 31205 06ч 32м &1000000000000468800000046,88с −11° 09′ &1000000000000059000000059,0″ 6,30 0,88 395 K0III:... алголска променлива, Vнајг = 6,24св, Vнајм = 6,32св
HD 56731 56731 35241 07ч 16м &1000000000000572200000057,22с −30° 53′ &1000000000000049000000049,0″ 6,30 0,46 481 A9II
HD 44956 44956 30376 06ч 23м &1000000000000145000000014,50с −31° 47′ &1000000000000025100000025,1″ 6,31 1,27 332 G8III
KM CMa KM 46347 31086 06ч 31м &1000000000000240100000024,01с −32° 52′ &1000000000000006800000006,8″ 6,31 −1,10 988 M4III полуправилна променлива
HD 49891 49891 32744 06ч 49м &1000000000000440000000044,00с −24° 04′ &1000000000000033700000033,7″ 6,31 0,04 584 A0/A1V
HD 44394 44394 30190 06ч 21м &1000000000000054300000005,43с −11° 49′ &1000000000000002400000002,4″ 6,32 −1,70 1309 K5
HD 45420 45420 30669 06ч 26м &1000000000000426600000042,66с −14° 36′ &1000000000000012200000012,2″ 6,32 0,14 560 K0/K1III
HD 47012 47012 31469 06ч 35м &1000000000000308100000030,81с −22° 06′ &1000000000000032400000032,4″ 6,32 0,33 513 K0III
HD 50093 50093 32827 06ч 50м &1000000000000369600000036,96с −25° 46′ &1000000000000042300000042,3″ 6,32 −1,52 1203 B2III/IV
HD 52348 52348 33703 07ч 00м &1000000000000082900000008,29с −20° 09′ &1000000000000030400000030,4″ 6,32 −1,50 1194 B3V
HD 55985 55985 34954 07ч 13м &1000000000000573400000057,34с −30° 20′ &1000000000000023300000023,3″ 6,32 −1,92 1449 B2III претпоставена променлива
HD 58766 58766 36045 07ч 25м &1000000000000429900000042,99с −31° 44′ &1000000000000019400000019,4″ 6,32 −1,09 988 B2/B3III претпоставена променлива
KX CMa KX 50648 33040 06ч 53м &1000000000000003100000000,31с −26° 57′ &1000000000000026900000026,9″ 6,33 −0,70 830 M6III полуправилна променлива
HR 2680 IL 54031 34248 07ч 06м &1000000000000004900000000,49с −30° 39′ &1000000000000020600000020,6″ 6,34 −0,69 830 B3V алголска и 53 Per-променлива, Vнајг = 6,32св, Vнајм = 6,54св, P = 8,09858 д
HD 55856 55856 34940 07ч 13м &1000000000000483900000048,39с −22° 54′ &1000000000000020800000020,8″ 6,34 −2,08 1575 B2IV претпоставена променлива
HD 56341 56341 35132 07ч 15м &1000000000000473000000047,30с −23° 44′ &1000000000000025100000025,1″ 6,34 −0,89 911 A0V
V415 CMa V415 47247 31593 06ч 36м &1000000000000410700000041,07с −22° 36′ &1000000000000053100000053,1″ 6,35 −0,46 751 B3V алголска променлива, Vнајг = 6,34св, Vнајм = 6,48св, P = 1,98571 д
HD 51411 51411 33330 06ч 55м &1000000000000547800000054,78с −31° 47′ &1000000000000024700000024,7″ 6,36 −1,83 1417 B3V Be-ѕвезда, ΔV = 0,015св
HD 51925 51925 33532 06ч 58м &1000000000000075600000007,56с −27° 09′ &1000000000000051800000051,8″ 6,36 −1,89 1455 B2V претпоставена променлива
V352 CMa V352 43162 29568 06ч 13м &1000000000000453300000045,33с −23° 51′ &1000000000000043900000043,9″ 6,37 5,26 54 G5V BY Dra-променлива, Vнајг = 6,35св, Vнајм = 6,40св, P = 7,2 д
HD 45184 45184 30503 06ч 24м &1000000000000439900000043,99с −28° 46′ &1000000000000047300000047,3″ 6,37 4,65 72 G2V има планета (b)
HD 46602 46602 31266 06ч 33м &1000000000000266800000026,68с −20° 55′ &1000000000000026000000026,0″ 6,39 1,12 368 K0III+...
HD 52140 52140 33591 06ч 58м &1000000000000437000000043,70с −30° 59′ &1000000000000053000000053,0″ 6,41 −0,46 771 B3V
HD 48938 48938 32322 06ч 44м &1000000000000519600000051,96с −27° 20′ &1000000000000032600000032,6″ 6,43 4,31 87 F7V
HD 46037 46037 30988 06ч 30м &1000000000000118100000011,81с −19° 12′ &1000000000000053400000053,4″ 6,44 −1,49 1259 M0/M1III претпоставена променлива
HD 56876 56876 35326 07ч 17м &1000000000000480100000048,01с −26° 47′ &1000000000000051200000051,2″ 6,45 −0,80 921 B5Vn
HD 47579 47579 31736 06ч 38м &1000000000000229100000022,91с −23° 34′ &1000000000000049100000049,1″ 6,48 −0,07 667 A2V
HD 53975 53975 34297 07ч 06м &1000000000000359700000035,97с −12° 23′ &1000000000000038200000038,2″ 6,48 −4,42 4939 B7Iab...
HD 44379 44379 30141 06ч 20м &1000000000000351700000035,17с −23° 38′ &1000000000000016100000016,1″ 6,49 0,03 639 K0III
HD 42927 IP 42927 29488 06ч 12м &1000000000000463300000046,33с −17° 45′ &1000000000000047600000047,6″ 6,49 908 B5II/III вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,50св, Vнајм = 6,54св, P = 5,0946 д
FU CMa FU 52437 33721 07ч 00м &1000000000000193600000019,36с −22° 07′ &1000000000000008600000008,6″ 6,51 2100 B3Vnn γ Cas-променлива, Vнајг = 6,48св, Vнајм = 6,6св
W CMa W 54361 34413 07ч 08м &1000000000000034400000003,44с −11° 55′ &1000000000000023800000023,8″ 6,56 8400 C полуправилна променлива, Vнајг = 6,27св, Vнајм = 7,09св, P = 160 д
GU CMa GU 52721 33868 07ч 01м &1000000000000495100000049,51с −11° 18′ &1000000000000003300000003,3″ 6,59 1450 B2Vne β Lyr-променлива, Vнајг = 6,49св, Vнајм = 6,72св, P = 1,610137 д
HR 2724 HN 55595 34814 07ч 12м &1000000000000241800000024,18с −27° 28′ &1000000000000029100000029,1″ 6,61 805 A5IV-V δ Sct-променлива, ΔV = 0,025св
EZ CMa EZ 50896 33165 06ч 54м &1000000000000130400000013,04с −23° 55′ &1000000000000042000000042,0″ 6,91 4500 WN4-s Волф-Рајеова ѕвезда, Vнајг = 6,71св, Vнајм = 6,95св, P = 3,763 д
HD 47186 47186 31540 06ч 36м &1000000000000087900000008,79с −27° 37′ &1000000000000020300000020,3″ 7,8 4,9 123 G6V има две планети (b и c)
VY CMa VY 58061 35793 07ч 22м &1000000000000582900000058,29с −25° 46′ &1000000000000003500000003,5″ 7,95 −9,4 3900 M2.5–M5e Ia Една од една од најголемите познати ѕвезди; полуправилна или неправилна променлива, Vнајг = 6,5св, Vнајм = 9,6св
GZ CMa GZ 56429 35187 07ч 16м &1000000000000092100000009,21с −16° 43′ &1000000000000000100000000,1″ 7,97 1290 A0III/IV алголска променлива, Vнајг = 7,97св, Vнајм = 8,51св, P = 4,80085 д
HD 45364 45364 30579 06ч 25м &1000000000000384800000038,48с −31° 28′ &1000000000000051400000051,4″ 8,07 5,50 106 G8V има две планети (b и c)
FZ CMa FZ 52942 33953 07ч 02м &1000000000000426100000042,61с −11° 27′ &1000000000000011600000011,6″ 8,14 1350 B2IVn алголска променлива, Vнајг = 8,05св, Vнајм = 8,44св, P = 1,27306 д
HD 45677 FS 45677 30800 06ч 28м &1000000000000174200000017,42с −13° 03′ &1000000000000011100000011,1″ 8,50 908 Bpshe прототипна FS CMa-променлива, Vнајг = 7,35св, Vнајм = 8,58св
Z CMa Z 53179 34042 07ч 03м &1000000000000431600000043,16с −11° 33′ &1000000000000006200000006,2″ 8,80 2630 Bpe EXor и FU Ori-променлива, Vнајг = 8,2св, Vнајм = 10,6св
HD 43197 43197 29550 06ч 13м &1000000000000356600000035,66с −29° 53′ &1000000000000050200000050,2″ 8,95 5,25 179 G9IV-V Амадиоха,[5][6] има планета (b)
SW CMa SW 54520 34431 07ч 08м &1000000000000152400000015,24с −22° 26′ &1000000000000025300000025,3″ 9,16 2230 A3IV алголска променлива, Vнајг = 9,15св, Vнајм = 9,68св, P = 10,091988 д
WASP-101 06ч 33м &1000000000000024000000024,0с −23° 29′ &1000000000000001000000010″ 10,3 F6 има преминувачка планета (b)
HD 56925 56925 35378 07ч 18м &1000000000000291300000029,13с −13° 13′ &1000000000000001500000001,5″ 11,40 3700 WN4-s Волф-Рајеова ѕвезда во средиштето на NGC 2359
DZ CMa DZ 07ч 16м &1000000000000593300000059,33с −15° 18′ &1000000000000025400000025,4″ 11,6 G0 дворежимска кефеида, Vнајг = 11,6св, Vнајм = 12,4св, P = 2,311 д
HATS-4 06ч 16м &1000000000000027000000027,0с −21° 27′ &1000000000000001100000011″ 13,5 1370 има планета (b)
EUVE J0720-317 IN 07ч 20м &1000000000000479100000047,91с −31° 47′ &1000000000000002700000002,7″ 14,64 DA.9 презрачен двоен систем, Vнајг = 14,64св, Vнајм = 14,89св, P = 1,262396 д
RX J0720,4-3125 07ч 20м &1000000000000249600000024,96с −31° 25′ &1000000000000050200000050,2″ 26,6 1174 една од најблиските неутронски ѕвезди
PSR B0628-28 06ч 30м &1000000000000494800000049,48с −28° 34′ &1000000000000043100000043,1″ пулсар
CX CMa 07ч 22м &1000000000000989600000000,9896с −25° 52′ &1000000000003591200000035,912″ 9,6 6000-7000 B5V затемнувачка двојка, Vнајг = 9,9св, Vнајм = 10,6св, P = 0,954625 д
NN CMa NN 58011 35769 07ч 22м &1000000000000433200000043,32с −26° 00′ &1000000000000040900000040,9″ 7,19 -12,85 3397 B1/B2Ib/IIn
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 1,2 E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Сочинета од ε CMa, δ CMa (Везен), η CMa (Алудра) и ο2 CMa (Тани ел-Адари), see Star Names, R.H. Allen, p. 130
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 ε CMa as Аул ел-Адари or Прва Девица, ο2 CMa како Таних ел-Адари или Втора Девица и δ CMa како Талат ел-Адари или Трета Девица. η CMa доследно би била Раба ел-Адари или Четврта Девица, но го носи името Алудра (што исто така значи „девица“, како другите ѕвезди)
  4. „AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) 天文教育資訊網 2006 年 7 月 16 日“. Архивирано од изворникот на 2011-08-22. Посетено на 2021-05-05.
  5. „Approved names“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 2020-01-02.
  6. „International Astronomical Union | IAU“. www.iau.org. Посетено на 2020-01-02.

Извори уреди