Бафомет — идол или слика. Понекогаш се опишува и како идол со човечки череп, глава со две лица, идол во форма на мачка глава со брада.

Baphomet-small.svg

Во тек на гушењето на Темпларскиот ред инквизицијата тврдела дека витезите користеле Бафомет во текот на церемонита на иницијација. Меѓу другото и поради тоа тој ред бил прогласен за еретички од страна на католичката црква.

Многу попознат опис на Бафомет е во форма на хуманоидна коза со крилја со гради и факел помеѓу роговите. Овој опис доаѓа од сликата на Елифаса Левија од 1854 година (Dogme et rituel de la haute magie) (на англиски Transcendental Magic). Левиевиот опис не се слага во потполност со историскиот опис на Темпларите.

Бафомет е, како што се гледа од левиевиот опис, честопати е користен како синоним за Сатана или демон.

Постојат многу теории за потеклото на зборот.