Отвори го главното мени

Етан е јаглеводород од групата на алкани со хемиска формула C2H6. На собна температура и нормален притисок етанот е гас без боја и без мирис.

Ethane
Ethane-staggered-CRC-MW-dimensions-2D.png
Ethane-A-3D-balls.png
Ethane-3D-vdW.png
Назнаки
74-84-0 X mark.svgН
ChemSpider 6084
EC број 200-814-8
Jmol-3D слики Слика
PubChem 6324
RTECS број KH3800000
UN број 1035
Својства
Молекулска формула C2H6
Моларна маса 30.07 g/mol
Изглед colourless gas
Густина 1.212 kg/m3
Точка на топење

-181.76 °C (89.34 K)

Точка на вриење

-88.6 °C (184.5 K)

Растворливост во вода very low
Киселост (pKa) 50
Штетност
MSDS ICSC 0266
EU индекс 601-002-00-X
EU класификација Highly flammable (F+)
R-фрази R12
S-фрази S2, S9, S16, S33
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
0
 
Температура на запалување -135 °C
Температура на самозапалување 472 °C
Граници на запалливост 3.0–12.5%
Слични супстанци
Слични алкани Метан
Пропан
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

НаводиУреди