Камиј Писаро

Камиј Писаро (10 јули 1830 - Париз, 13 ноември 1903), француски сликар еден од главните претставници на импресионизмот, кој изврши големо влијание врз европското сликарство.