Молив е предмет кој најчесто е направен од дрво. Во средината се наоѓа графитот кој остава трага на хартија, на дрво и на некои метали.

Графитни моливи HB

Моливот како мотив во ументоста

уреди

Поврзано

уреди


  1. Григор Витез, Песни. Мисла, Македонска книга, Култура, Наша книга и Детска радост, Скопје, 1990, стр. 14.