Августа (латински: Augusta) — женски облик на титулата „Август“ (Augustus). Обично се давала на сопругите или роднините на римските цареви. Во III век, овие жени исто така можеле да ги добијат и титулите Матер кастрорум и Матер патриае.

Ливија, првата Августа, во 14.

Список на Августи уреди