Список на NGC-објекти (5001–6000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 5001–6000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

5001–5100 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5001 спирална галаксија Голема Мечка 13ч 09м &1000000000000033500000033,5с +53° 29′ &1000000000000003800000038″ 14,6
5002 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000038300000038,3с +36° 38′ &1000000000000000300000003″ 14,7
5003 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 08м &1000000000000037900000037,9с +43° 44′ &1000000000000001500000015″ 15,3
5004 леќеста галаксија Береникина Коса 13ч 11м &1000000000000001700000001,7с +29° 38′ &1000000000000001100000011″ 14,3
5005 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000056300000056,3с +37° 03′ &1000000000000003000000030″ 10,6
5006 леќеста галаксија Девица 13ч 11м &1000000000000004600000046с −19° 15′ &1000000000000004100000041″ 12,4
5007 елиптична галаксија Голема Мечка 13ч 9м &100000000000000040000004с 62° 10′ &1000000000000003100000031″ 13,3
5008 пречкеста спирална галаксија Воловар 14ч 10м &1000000000000005700000057с 25° 29′ &1000000000000004700000047″ 13,4
5009 пречкеста спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000004700000047с 50° 5′ &1000000000000003500000035″ 14,5
5010 леќеста галаксија Девица 13ч 12м &1000000000000026400000026,4с −15° 47′ &1000000000000005200000052″ 14,4
5023 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 12м &1000000000000011800000011,8с +44° 02′ &1000000000000001700000017″ 12,82
5024 Месје 53 збиено ѕвездено јато Береникина Коса 13ч 12м &1000000000000055300000055,3с +18° 10′ &1000000000000000900000009″ 9,0
5033 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 13м &1000000000000027600000027,6с +36° 35′ &1000000000000003700000037″ 10,9
5055 Месје 63;
галаксија Сончоглед
спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 15м &1000000000000049300000049,3с +42° 01′ &1000000000000004700000047″ 9,7
5068 спирална галаксија Девица 13ч 18м &1000000000000055200000055,2с −21° 02′ &1000000000000002100000021″ 10,5
5078 спирална галаксија Водна Змија 13ч 19м &1000000000000050200000050,2с −27° 24′ &1000000000000003500000035″ 11,5
5087 елиптична галаксија Девица 13ч 20м &1000000000000025200000025,2с −20° 36′ &1000000000000003700000037″ 13
5090 елиптична галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000012800000012,8с −43° 42′ &1000000000000001600000016″ 12,6
5091 спирална галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000018500000018,5с −43° 43′ &1000000000000001900000019″ 14,5
5100 заемоделувачка галаксија Девица 13ч 21м &1000000000000000600000000,6с +08° 58′ &1000000000000004000000040″ 15,1

5101–5200 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5101 спирална галаксија Водна Змија 13ч 21м &1000000000000046600000046,6с −27° 25′ &1000000000000005300000053″ 11,5
5102 леќеста галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000057800000057,8с −36° 37′ &1000000000000004700000047″ 10,4
5112 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 21м &1000000000000056700000056,7с +38° 44′ &1000000000000000700000007″ 12,5
5128 Кентаур A леќеста галаксија Кентаур 13ч 25м &1000000000000027600000027,6с −43° 01′ &1000000000000000900000009″ 8,0
5139 Омега Кентаур збиено ѕвездено јато Кентаур 13ч 26м &1000000000000045900000045,9с −47° 28′ &1000000000000003700000037″ 6,1
5161 спирална галаксија Кентаур 13ч 29м &1000000000000014000000014,0с −33° 10′ &1000000000000003000000030″ 12,0
5164 спирална галаксија Голема Мечка 13ч 27м &1000000000000012100000012,1с +55° 29′ &1000000000000001300000013″ 14,6
5170 спирална галаксија Девица 13ч 29м &1000000000000048900000048,9с −17° 57′ &1000000000000005900000059″ 11,9
5189 Гам 47 планетарна маглина Мува 13ч 33м &1000000000000033000000033,0с −65° 58′ &1000000000000002700000027″ 14,1
5194 Месје 51a;[2]
галаксија Вител
спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 29м &1000000000000052400000052,4с +47° 11′ &1000000000000004100000041″ 8,8
5195 Месје 51b[2] заемоделувачка галаксија Ловечки Кучиња 13ч 29м &1000000000000059200000059,2с +47° 16′ &1000000000000000500000005″ 10,6

5201–5300 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5229 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 34м &1000000000000002900000002,9с +44° 02′ &1000000000000001700000017″ 14,3
5236 Месје 83;
галаксија Јужна Вртимушка
спирална галаксија Водна Змија 13ч 37м &1000000000000000800000000,8с −29° 51′ &1000000000000005900000059″ 8,5
5247 спирална галаксија Девица 13ч 38м &1000000000000002600000002,6с −17° 53′ &1000000000000000100000001″ 11
5253 неправилна галаксија Кентаур 13ч 39м &1000000000000055900000055,9с −31° 38′ &1000000000000002400000024″ 11,0
5272 Месје 3 збиено ѕвездено јато Ловечки Кучиња 13ч 42м &1000000000000011200000011,2с +28° 22′ &1000000000000003200000032″ 6,2
5291 заемоделувачка галаксија Кентаур 13ч 47м &1000000000000024400000024,4с −30° 24′ &1000000000000002800000028″ 14,2
5300 спирална галаксија Девица 13ч 48м &1000000000000016100000016,1с +03° 57′ &1000000000000000200000002″ 13,7

5301–5400 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5307 планетарна маглина Кентаур 13ч 51м &1000000000000003300000003,3с −51° 12′ &1000000000000002100000021″ 11,5
5315 планетарна маглина Шестар 13ч 53м &1000000000000057000000057,0с −66° 30′ &1000000000000005100000051″ 14,6
5334 спирална галаксија Девица 13ч 52м &1000000000000054500000054,5с −01° 06′ &1000000000000005200000052″ 13,7
5364 спирална галаксија Девица 13ч 56м &1000000000000012100000012,1с +05° 00′ &1000000000000005300000053″ 13,2
5371 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 55м &1000000000000040000000040,0с +40° 27′ &1000000000000004300000043″ 11,5
5398 неправилна галаксија Кентаур 14ч 01м &1000000000000021000000021,0с −33° 03′ &1000000000000004200000042″ 12,7

5401–5500 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5408 неправилна галаксија Кентаур 14ч 03м &1000000000000021000000021,0с −41° 22′ &1000000000000004400000044″ 14,0
5457 Месје 101;
галаксија Вртимушка
(Месје 102(?))
спирална галаксија Голема Мечка 14ч 03м &1000000000000012500000012,5с +54° 20′ &1000000000000005300000053″ 8,7
5466 збиено ѕвездено јато Воловар 14ч 05м &1000000000000027400000027,4с +28° 32′ &1000000000000000400000004″ 10,5
5474 спирална галаксија Голема Мечка 14ч 05м &1000000000000001500000001,5с +53° 39′ &1000000000000004500000045″ 11,9
5477 неправилна галаксија Голема Мечка 14ч 05м &1000000000000033100000033,1с +54° 27′ &1000000000000004000000040″ 14,5

5501–5600 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5548 спирална галаксија Воловар 14ч 17м &1000000000000059700000059,7с +25° 08′ &1000000000000001300000013″ 13,1

5601–5700 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5653 спирална галаксија Воловар 14ч 30м &1000000000000010600000010,6с +31° 12′ &1000000000000005400000054″ 12,7

5701–5800 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5705 спирална галаксија Девица 14ч 39м &1000000000000049600000049,6с −00° 43′ &1000000000000000800000008″ 14,5
5713 спирална галаксија Девица 14ч 40м &1000000000000011500000011,5с −00° 17′ &1000000000000002500000025″ 11,7
5749 расеано ѕвездено јато Волк 14ч 49м −54° 30′ 8,8
5750 спирална галаксија Девица 14ч 46м &1000000000000011300000011,3с −00° 13′ &1000000000000002300000023″ 13,1
5777 спирална галаксија Змеј 14ч 51м &1000000000000001800000018с 58° 58′ &1000000000000003900000039″ 13,1

5801–5900 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5822 расеано ѕвездено јато Волк 15ч 04м −54° 24′ 6,5
5823 расеано ѕвездено јато Шестар 15ч 05м &1000000000000044800000044,8с −55° 37′ &1000000000000003000000030″ 8,6
5824 збиено ѕвездено јато Волк 15ч 03м &1000000000000058500000058,5с −33° 04′ &1000000000000000400000004″ 10,3
5825 елиптична галаксија Воловар 14ч 54м &1000000000000031500000031,5с +18° 38′ &1000000000000003100000031″ 15,6
5838 леќеста галаксија Девица 15ч 05м &1000000000000026300000026,3с +02° 05′ &1000000000000005700000057″ 12,1
5846 елиптична галаксија Девица 15ч 06м &1000000000000029400000029,4с +01° 36′ &1000000000000001900000019″ 11,9
5850 спирална галаксија Девица 15ч 07м &1000000000000007800000007,8с +01° 32′ &1000000000000003900000039″ 13,6
5866 галаксија Вретено
(Месје 102(?))
леќеста галаксија Змеј 15ч 06м &1000000000000029500000029,5с +55° 45′ &1000000000000004700000047″ 11,1
5877 тројна ѕвезда[1] Волк 15ч 12м &1000000000000053100000053,1с[2] −04° 55′ &1000000000000003800000038″[2]
5879 галаксија Змеј 15ч 09м &1000000000000046800000046,8с +57° 00′ &1000000000000000100000001″ 12,4
5882 планетарна маглина Вага 15ч 16м &1000000000000049900000049,9с −45° 38′ &1000000000000005800000058″ 11,9
5885 пречкеста спирална галаксија Вага 15ч 15м &1000000000000004100000004,1с −10° 05′ &1000000000000010000000010,0″ 11,7
5886 елиптична галаксија Воловар 15ч 12м &1000000000000045400000045,4с 41° 12′ &1000000000000000200000002″ 14,0
5888 пречкеста спирална галаксија Воловар 15ч 13м &1000000000000007400000007,4с 41° 15′ &1000000000000005200000052″ 13,4
5890 леќеста галаксија Вага 15ч 17м &1000000000000051100000051,1с 17° 35′ &1000000000000001900000019″

5901–6000 уреди

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5904 Месје 5 збиено ѕвездено јато Змија 15ч 18м &1000000000000033800000033,8с +02° 04′ &1000000000000005800000058″ 7,3
5921 спирална галаксија Змија 15ч 21м &1000000000000056400000056,4с +05° 04′ &1000000000000001100000011″ 12,7
5962 спирална галаксија Змија 15ч 36м &1000000000000031800000031,8с +16° 36′ &1000000000000002800000028″ 12,2
5964 спирална галаксија Змија 15ч 37м &1000000000000036400000036,4с +05° 58′ &1000000000000002500000025″ 14,2
5986 збиено ѕвездено јато Волк 15ч 46м &1000000000000003400000003,4с −37° 47′ &1000000000000001000000010″ 9,1

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.