Женственост

Женственоста претставува низа од својства, очекувања и објаснувања поврзани со поведението и однесувањето на женскиот пол. Женственоста како содржина на родот поврзан со женскиот пол е социјално конструирано однесување како опозиција на мажественоста како социјално конструирана содржина поврзана со машкиот пол. Карактеристичните женствени својства се поврзани со низа стереотипи, кои го ситуираат женскиот статус и положба: нежноста, емпатијата и чувствителноста, сепак овие и други особености покажуваат поврзаност кон самото место и контекстот, како и други општествени и културни фактори.

Венера во Огледало (о. 1555) од Титиан, ја прикажува божицата Венера како персонификација на женственоста.

ИсторијаУреди

Податотека:Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - editjpg
Познатата слика Раѓањето на Венера (Ботичели) е класичен пример за женственост. Венера е римска божица на љубовта, убавината и плодноста.[1][2]

Зборот женственост потекнува од латинскиот збор femina односно 'жена' или во буквален превод таа што дои.[3]

Современите поими поврзани со женственоста започнале во средновековниот период во Англија за време на епидемија на бубонска чума. Жените во средниот век едноставно биле опишувани како девица, сопруга, или вдовица. За време на „црната смрт”,односно чумата која избришала половина од населението, се случува промена во традиционалните родови улоги на сопруга и мајка, и се создаваат нови можности за жените во општеството. Концептот на "жена" доживеа големи промени на многубројни начини и нови описни поими морале да се создадат за да се опишат овие улоги, со зборови како женственост и женскост.

Во 1949 година француската интелектуалка Симон де Бовоар напиша дека "нема биолошка, психолошка или економска судбина која го одредува имиџот што жената го претставува во општеството",[4] идеја која била користена во 1959 година од страна на канадско-американскиот социолог Ервинг Гофман[5] и во 1990 година од страна на американската филозофка Џудит Батлер,[6] кои сметале дека родот не е фиксиран или инхерентен но е прилично општествено-дефиниран сет на практики и особини кои со текот на времето, биле етикетирани како женски или машки.[7] Гофман тврди дека жените се социјализирани да се претставуваат себеси како "скапоцени, орнаментални и кревки, и лошо прилагодени за нешто што бара физички напор" и да проектираат "срамежливост, резервираност и приказ на слабост, страв и некомпетентност".[8]

Феминистките од вториот бран, под влијание на де Бовоар, верувале дека иако биолошките разлики помеѓу жените и мажите се вродени, концептите за женственоста и мажественоста биле социјални конструкции, со карактеристики како што се пасивност и нежност доделени на жените и агресија и интелигенција доделени на мажите.[9][10] Тие тврделе дека според ова, девојчињата биле социјализирани со играчки, игри, и од телевизијата и училиштето во согласност со женствените вредности и однесувања.[9] Во нејзината значајна книга од 1963 година “Женствената мистика“,[11] американската феминистка Бети Фридан тврди дека клучот за потчинување на жените лежи во социјалната изградба на женственоста како детска, пасивна и зависна,[12] и повикува на "драстично преобликување на културниот имиџ на женственоста."[11][13]

Однесување и карактерни особиниУреди

 
Marie-Denise Villers, Young Woman Drawing, 1801, depicts an independent feminine spirit.[14]

Иако некои карактерни особини што означуваат женственост не се универзаилно идентични сепак постои одредени модели преку која тие се препознатливи. Карактеристики традиционално сметни за женствени се: нежност, емпатија и чувствителност.[15][16][17][18]

Понекогаш женственоста се поврзува со сексуална објектификација и сексуалната привлечност. Во патријархални општества сексуалната пасивност понекогаш се доживува како женствена особина додека сексуалната самодоверба и сексуалната желба се сметаат за мажествени.

Дихотомијата на половите дефинирана од Анн Оаклеј имало значително влијание на соизиолозите при дефинирање на машко-женските односи како регулирани, стого вкоренети и репродуцирани во нашето општество, како и структури на моќ кои се однесуваат на овие концепти. Одредени теоритичари како и постмодернисти, сепак ја опишале оваа половата дихотомија како сериозно опасно поедноставување. Тековната дебата поврзана со половите и психологиијата го опфаќа половиот идентитет и специфичното однесување на половите како последица на социјализацијата а не се должи на некои вродени генетцки фактори. Според Дијана Халпер, и двата факта играат одредена улога, но сеупте е потребно понатамошно истражување за а се утврдат важностите на овие фактори. Дискутабилното прашане на Натурализмот наспорти емпиризмот постојано се надполонува со нвои истражувања и мислења. Некои веруваат дека одредени особни од женственоста му припаѓа на самиот човек додека други особини кои би ја комплетирале женственоста треба да се согледат како цел која треба да се достигне. Во 1959 истражувачи како џон мони и анки ерхард предлагаат хормонална терапија. Нивните истражувања го придонесуваат аргументот дека сексуалните органи го *капат* ембрионот со хормони што резултира со раѓање на една единка со изразито машки или женски мозок, при што подоцна неколку порджувачи на ова мислење изјаснуваат дека е можно да се предвиди развитокот на еден човек и насоката која ќе го одреди неговото разивање, женствена или мажествена. Сепак оваа теорија била строго критицирана и сè уште е контроверзна. Во 2005 извршените истражувања за поврзаноста на полот и писхологијата покажуваат дека полот како и стереотипите кои се поврзани со машкиот или женскиот пол влијаат на однесување на една личност, и половиот идентитет може да се развиеа уште од три годишна возраст. Мони исто така потенцира дека половиот идентитет се формира во текот на првите 3 години од животот на детето. Мери Ветерлинг изјаснува дека сите особини поврзани со женственоста произлегуваат од рани сексуални односи. Други како Карол Патеман, Рија Клопенборг и Вутер Ханеграф, искажуваат дека дефинираноста на женственоста е само резултат на строги правила кои покажуваат као женскиот род треба да се однесува за да се одржува еден патријахален социјален систем.

Во школата за аналитична психологија на Карл Јунг, аниме и анимус се две главни антропоморфни архетипови на потсвеста.Според теоријата на Јунг, анима и анимусот се елементи на потсвеста кои претставуваат еден домен на потсвесното кој ја надминува личната психа.Во потсвеста на машкото се експресира како феминизирана внатрешна персона-анима, исто како што во потвеста на жената тоа би било претставено како мажествена внатрешна личност-анимус

Облека и изгледУреди

Во Западот, идеалот на феминизираноста ги содржи следниве елементи, долга коса, бела порцеланска кожа, тенка половина и малку или воопшто да нема телесни влакна. Во останатите култура овие стандарди не се клучни. На пример во многу други култури во светот влакната под пазувите не би се согледувале како неженественост. Овие идеали на женственоста понекогаш се строго критизирани од феминиски и останати активисти како дискриминирачки и дека лошо влијаат на човековото здравје. На пример идеалот на слабо, тенко тело потикнал големи пореметувања во исхраната како и појавата на анорексија во Западот..

Во историјатаУреди

Во различни култури, историски периоди или социјални, економски или етнички контексти, женственоста се доживува и се нормира различно. Најчестите стереотипи за женственоста се изразени преку стереотипите за емоционалноста, експресивноста, нежноста, лојалноста. Како дел од женствените карактеристики можат да бидат вклучени и статусни и социјални позиции, но и специфични професии.[19]

Телесни модификацииУреди

Телесни модификации се намерно создадени промени на човековото тело за естетски цели без никоја одредена медицинска потреба. Една таква цел е да се потикне развојот на женствени карактеристики кај жените. Во Кина со векови помалите стапала припаѓаат во аристократски надворешни особини кај жените. Практиката на свиткување и оформување на стапалото беше наменет за подобрување на изгледот и за постигнување на женственост, иако самиот од на жените бил тежок и болен. Во одредени делови од Африка и Азија, вратни-прстени се носат со цел да се издолжи вратот. Во овие култури, долг врат карактеризира женствена убавина. Жените Падаунг на Бурма и жените Тутси на Бурунди, ја практикуваат оваа форма на телесна модификација.

Идеална женственостУреди

Постојат многубројни дефиницииа за иделна женственост поради различните култури и нивните лични вредности, поради тоа честите дебати за конкретна дефинираност се постојани.

Машка перцепцијаУреди

Перцепијата на машкиот род кога станува збор за женственоста варира во однос на различните култури и временски периоди. Во 1883 Франис Галтон прв забележал дека физички особини кои индицираат здравје без никаква генетска мутација исто така наречено коинофилија е силен индикатор за физичка убавина.

Во популарната културатаУреди

Во 1876 година, Хоратио Алгер ги назначил жените од Капе Код како идеал на женствената убавина. Тој ги опишал како образовани, во одлична физичка состојба, со руси коси и потемнета кожа. Во 1959 година, модната кукла Барби создадена од најпозната компанија за играчки Маттел, покажала женствен идеал на современата естетска убавина. Иако постојат луѓе кои целосно ја поддржуваат женствената слика претставена преку куклата Барби, сепак нејзините телесни пропорции се нереални и тие не се склопуваат со пожелните пропорции кои се привлечни за мажите од индоевропските култури. Оваа икона на феминизираност, сепак привлека големо интернационално внимание, но сепак сликата која што ја проектира оваа кулка била и сè уште е критикувана бидејќи оваа нереалистична и недостижна идеја им наштетува на голем број млади луѓе, со поткнување на анорексија и други нарушувања. Во кина, овој Барби идеал е одбиен од голем број припаднички на женскиот пол. Во Иран, Барби идеалот претставува вистинска закана за општесвените вредности на нивната култура, дури и поголема закана во споредба со Американските бомби. Во Саудиска Арабија, Барби е комплетно забранета , бидејќи нејзината проектирана слика е вистинска закана за моралноста на Исламот.

Во комунизмотУреди

Комунистичките револуционери ја прикажувале идеализираната женскост како мускулеста, комфортабилно облечена и силна,[20] и добрите женски комунисти биле прикажани како вршат тешка физичка работа и употребуваат оружје.[21] Во комунистичка Полска, менувањето од високи потпетици во работнички чизми ја симболизирала промената на жените од буржоазија во социјализам.[22]

Комунистичката идеологија експлицитно отфрли некои аспекти на традиционалната женственост кои биле сметани за буржоаски и потрошувачки, како беспомошноста, безработноста и накитеноста.

Откако комунистички земји како што се Романија и Советскиот Сојуз започнале да се либерализираат, нивните официјални медиуми почнале да ги претставуваат жените на поконвенционално женствени начини, и родовите стереотипи и комерцијализираната сексуализација и објектификација на жените кои биле потиснати под комунизмот почнале да се зголемуваат.[23]

Традиционални улогиУреди

Стереотипите поврзани со половите имале големо влијание кон создавање на традиционалние окупации на жените, при што резултирало со неправедна настроеност кон секоја жена која не се совпаѓала во овој круг на трафиционални полови улоги. Стереотипите за женскиот пол ја потенцираат грижливата природа сто треба да ја споедува како и одредени вештини провзани со домаќинство, дека имаат поспособни моторни вештини од мажите, дека се поискрени од мажите, и дека имаат изразито привлечна физичка појава. Работни позиции кои се поврзани со овие стереотипи се- домакика, рецепционер,кашиерка, учителка, слугинка, готвач, секретарка, продавачка, социален работник и медицинка сестра. Професионална сегрегација создава родовата нееднаквост.. Првите програмери биле жени. Но оваа слика драстично се сменила, па во денешно време програмерството се гледа како работно поле создадено за мажите. На полето на медицината . Во областа на медицината, улогата на лекарот традиционално му припаѓа на машкиот род, додека улогата на медицинската сестра припаѓа на женскиот. Сепак овие предрасуди во голем дел од светов, повеќе не содржат никакво значење, иако одредени специјалности, како што се хирургија и итна медицина, се предземени од страна на машкиот пол и имаат повисока плата. Во западните култури мажите се доживуваат како потенцијални водачи, додека женскиот род е копмплетно ограничен кога станува збор за водството. Сепак некои луѓе го извипуваат фенистичкиот стил на водство како поповолен, бидејќи се фокусира на помогнување и соработка, за разлика од мажествениот стил на водство кој се насочува кон контролирање и извршување на задачи.Чувствителност е само една од голем број каратеристки коишто западните медиуми ги користат кога станува збор за опшување на многубројни жени-водачи.

Објаснувања за нерамнотежа во професиитеУреди

Верувањето дека воочливите полови разлики помеѓу машкиот и женскиот пол, како што е способноста да се раѓа, создала полова поделба на работната сила и стеретопите продолжиле да се менуваат и да се доплонуваат поддржувајќи ја оваа полова поделба. Бременоста како и одгледување на деца има тенденции да го прекинат континуитетот на вработување. Според теоријата за човечкот капитал, овие животни околности создаваат повелкување на жената од инвестирање во високото образование и обука за вработување. Ричард Анкер од Меѓународната канцеларија на трудот тврди дека оваа теорија не ја појаснува половата поделба на работните позиции, бидејќи многу професии кои се поврзани зо женскиот пол, како административна помош, бараат повеќе знаење, искуство и континуитет на работење за разлика од некои машки професии кои не поседуваат некои посебни квалификазии,пример- возач на камион..

РелигијаУреди

 
Шаманизам[24]

Религија во АзијаУреди

Аргументивно шаманизмот им претходи на сите организирани религии уште од времето на палеолитот. Археолошките наоди сугерираат дека најраните шамани биле жени, и современи шамански улоги како на пример корејскиот мудан гпродолжуваат да бидаат изведени првенствено од жени.

Во Хинду традицијата, Деви е женствениот аспект на божественото. Шакти е божествена женствена творечка моќ, света сила која се движи низ целиот универзум и создавател на промени.

Таа е духовната половина на машкиот дух, и доколку не би го надполонувала неговиот дух, тој би станал празен и импотентен. Како женствената манифестација на величественуот бог, таа исто така се нарекува Пракрити, основната мудрост на природата без која овој Универзум не би функционирал ниту би постоел. Во Хиндуизмот, универзалната креативна сила Јони е женственоста, чија инспиртавитност ја потикнува животната сила на креаирање. Јин и јанг Во Таоизмот, концептот на јин ја претставува примарната сила на женствената половина од спојот јин и јанг. Таа е исто така мал дел и од машката половина од ова единство. Јин би се карактеризирал со следниве елеменит нежност, мекост, спорост, попустливост, влажност, пасивност, студеност.

Јудео-Христијанската теологијаУреди

 
Духовна мудрост- Света Софија

Обично Јудео-Христијанскиот бог кој содржи описни темини од машки род, како на пример-татко, крал, воин- многу теолози тврдат дека со овие описи тие сепак не го индицраат полот на Бога. Според Катехизмот на Католичката црква,бог не е маж ниту пак жена, тој е едноставно Бог. Неколку писатели како Сали МцГахуе, го покажува женското лице на Бог, истакнувајќи ги сите можни женствени свети квалитети. На пример во книгата за Исаија, Бог се споредува со мајка чија утеха го препалвува нејзиното дете, додека во Книгата на Второзаконие, се вели дека Бог го создал Израел.

Во книгата за Битието, се вели дека од ништо станала божјата творба односно од ex nihilo. Во религиозната вероисповедна литература мудростс е опишана со женствени особини. Во многу книги на Стариот завет, вклучувајќи Мудрости и Сирахов, мудроста е персонифицирана како "таа." Според Дејвид Винстон, бидејќи мудроста е божја креативност, таа мора да биде интимно поврзана со Бога. Божјата мудрост претставена со женственост, на хебрејски се нарекува:Чокмах, на арапски:Хикмах, на грчки: Софија, а на латински: Сапиентиа. На хебрејски, и шекхинах (Светиот Дух и божествена присуство на Бога) и Руач ХаКодеш (божествена инспирација) се претставени со женски пол.

Во еврејската кабала, Chokhmah (мудрост и интуиција) е силата на творечкиот процес, дека Бог го создава небото и земјата. Binah (разбирање и перцепција) е голема мајка, женскиот приемник на енергија и давателот на формата. Binah (разбирање и перцепција) е големата мајка, женскиот приемник на енергија и давателот на формата. Binah добива интуитивена мудрост од Chokhmah и таа мудрост живее на неана ист начин на кој мајка прима семето од таткото, и го чува во неа сè додека не е време да се породи. Интуицијата, еднаш допрени со перцепција, доведува до создавање на Универзумот.

Феминистички забелешкиУреди

Феминистичките филозофи како Џудит Батлер и Симон де Бовоар[25] тврдат дека женственоста и мажественоста се создадени преку повторливи перформанси на родот; овие перформанси ги репродуцираат и дефинираат традиционалните категории на родот.[26]

Многу од феминистките од вториот бран го одбиле она што тие го сметале за рестриктивни стандарди на женска убавина, создадени за субординација и објектификација.[27]

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

 1. Manifestations of Venus: art and sexuality pg 93 By Katie Scott, Caroline Arscott pg 93-"...began its consideration of Venus by describing her as .... who presided over all feminine charms, for..."
 2. The Pacific muse pg 49 By Patty O'Brien "The young beautiful Venus wringing water from her tresses was a configuration of exotic femininity that was…
 3. „Online Etymology Dictionary“. Etymonline.com. Посетено на November 13, 2011.
 4. de Beauvoir, Simone (2010). The Second Sex. New York: Knopf. ISBN 0307265560.
 5. Erving Goffman (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor. ISBN 0385094027.
 6. Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. ISBN 0415389550.
 7. Milestone, Katie (2011). Gender and Popular Culture. Polity. ISBN 0745643949.
 8. Ziegler, Kathryn A. (2010). "Formidable-Femininity": Performing Gender and Third Wave Feminism in a Women's Self-Defense Class. LAP LAMBERT Academic Publishing. стр. 10. ISBN 3838307674.
 9. 9,0 9,1 Millett, Kate (1968). Sexual Politics.
 10. Hollows, Joanne (2000). Feminism, Femininity and Popular Culture. Manchester University Press. стр. 10–12. ISBN 0719043956.
 11. 11,0 11,1 Friedan, Betty (2013). The Feminine Mystique. W. W. Norton & Company. ISBN 0393063798.
 12. Jaggar, Alison M. (1989). Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing. Rutgers University Press. стр. 17. ISBN 0813513790.
 13. Gamble, Sarah (2002). The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. Routledge. стр. 29. ISBN 0415243106.
 14. [1] The Methodologies of Art: An Intrduction (Boulder: Westview Press, 1996), 81. Laurie Schneider Adams"[Young Woman Drawing] 'suddenly acquired feminine attributes: Its poetry, literary … all seem to reveal the feminine spirit.' "
 15. Vetterling-Braggin, Mary "Femininity," "masculinity," and "androgyny": a modern philosophical discussion
 16. Worell, Judith, Encyclopedia of women and gender: sex similarities and differences and the impact of society on gender, Volume 1 Elsevier, 2001, ISBN 0-12-227246-3, ISBN 978-0-12-227246-2
 17. Positive Peer Culture pg 22 By Harry H. Vorrath, Larry K. Brendtro "Still, almost all girls have clearly been socialized toward positive caring behavior"
 18. Introduction to Psychology – Page 184 By James W. Kalat "and so are positive feminine traits (compassion, tolerance, etc.)
 19. „Водич во феминистичката и родовата терминологија“. Здружение на граѓани Акција Здруженска, Скопје. 2007-05-30. Архивирано од изворникот на 2007-10-08. Посетено на 2007-06-22.
 20. Brown, Archie (2009). The Rise and Fall of Communism (1 U.S.. изд.). New York: Ecco. стр. 70. ISBN 0061138797.
 21. al.], by Christina K. Gilmartin, Gail Hershatter, Lisa Rofel...[et (1994). Engendering China: Women, Culture, and the State. Cambridge (Mass.): Harvard University Press. стр. 304. ISBN 0674253329.
 22. Fidelis, Malgorzata (2010). Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland (1. publ.. изд.). Cambridge: Cambridge University Press. стр. 113. ISBN 0521196876.
 23. Halpern, Diane F. and Fanny M. Cheung (2010). Women at the Top: Powerful Leaders Tell Us How to Combine Work and Family. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1405171052.
 24. Barbara Tedlock The woman in the shaman's body: reclaiming the feminine in religion and medicine,Random House Digital, Inc. 2005
 25. Marianne van den Wijngaard (1997). Reinventing the sexes: the biomedical construction of femininity and masculinity. Race, gender, and science. Indiana University Press. стр. 171 pages. ISBN 0-253-21087-9. Посетено на June 3, 2011.
 26. Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York; Routledge.
 27. „Sally Feldman – Heights of madness“. New Humanist. Посетено на November 13, 2011.