Отвори го главното мени

Општество е група на луѓе што живеат и работат заедно во полузатворен (полуотворен) систем на меѓусебни врски и односи.

Освен луѓето во општество со прецизно определени улоги се организираат и одредени животински видови. Најкарактеристични примери за тоа се општествата на пчелите, мравките, термитите...

ПоврзаноУреди