Женски студии е академско поле кое се заснова на феминистички и интердисциплинарни методи со цел да ги смести животите на жените и нивните искуства во центарот на учењето, додека ги проучува социјалните и културните конструктори на полот, системите на привилегија и односите меѓу моќта и полот.

Женски студии и родови студии на Универзитет во Хаифа