Бугарската азбука (буг. българскa азбука) е официјалната азбука за запишување на бугарскиот јазик. Азбуката е заснована на кирилицата и во денешниот современ облик постои од 1945 година и се состои од 30 букви. Современата бугарска азбука води потекло од руската граѓанска азбука.

Историја уреди

 
До 1870 година азбуката од 32 букви предложена од Марин Дринов станала најзастапена.

Под влијание на печатените книги од Русија, руското граѓанско писмо на Петар I го заменило старословенското писмо на крајот од XVIII век. Неколку кирилски азбуки со од 28 до 44 букви биле користени во почетокот и до средината на 19-от век за време на обидите за стандардизирање на современиот бугарски книжевен јазик. Азбуката со 32 букви предложена од Марин Дринов била прифатена во 1878-1879.

По правописната реформа од 1945 година сегашната бугарска азбука има 30 букви. Тогаш биле исфрлени буквите Ѣ и Ѫ. Буквата јат (ѣ) била заменета со я, е или поретко а, а големиот јус (Ѫ) бил заменет со ъ или поретко со а.

Букви уреди

Бугарска азбука
Буква Назив со
мак. изгов.
Макед.
транскр.
МФА
А   а а (а) а /a/
Б   б бъ (бе) б /b/
В   в въ (ве) в /v/
Г   г гъ (ге) г /g/
Д   д дъ (де) д /d/
Е   е е (е) е /ɛ/
Ж   ж жъ (же) ж /ʒ/
З   з зъ (зе) з /z/
И   и и (и) и /i/
Й   й и кратко (и кратко) ј /j/
К   к къ (ка) к /k/
Л   л лъ (ел) л /l/
М   м мъ (ем) м /m/
Н   н нъ (ен) н /n/
О   о о (о) о /o/
П   п пъ (пе) п /p/
Р   р ръ (ер) р /r/
С   с съ (ес) с /s/
Т   т тъ (те) т /t/
У   у у (у) у /u/
Ф   ф фъ (еф) ф /f/
Х   х хъ (ха) х /x/
Ц   ц цъ (це) ц /ts/
Ч   ч чъ (че) ч /tʃ/
Ш   ш шъ (ша) ш /ʃ/
Щ   щ щъ (шта) шт /ʃt/
Ъ   ъ ер голям (тврд знак) ' /ɤ/
Ь   ь ер малък (мек знак) ј /ʲ/
Ю   ю ю (ју) ју /ju/, /ʲu/
Я   я я (ја) ја /ja/, /ʲa/

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди