Азбука е стандардизиран сет на букви или знаци што ги користи еден стандарден јазик. Сетот ги претставува во поголем процент фонемите што се наоѓаат во еден јазик. Покрај ваквите стандардни азбуки постојат и слоговни азбуки каде секој знак претставува еден слог на јазикот (старомакедонски јазик). Понатака има и логографски азбуки каде секој симбол претставува еден збор, морфема или семантичка единица (кинески јазик). Поимот азбука доаѓа од првите две букви од старословенската азбука: аз и буки.

Азбуката како тема во уметноста и во популарната култура уреди

 • „Азбукарска балада“ — песна на македонскиот писател Славко Јаневски од 1966 година.[1]
 • „Кога азбуката се журка“ — краток расказ на македонскиот писател Марко Петрушевски.[2]
 • „Азбуката во куфер“ — краток расказ на македонската писателка Оливера Ќорвезироска од 2021 година.[3]
 • „Мала збучна мана“ — краток расказ на македонската писателка Оливера Ќорвезироска од 2021 година.[4]
 • „ABC“ — песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[5]
 • Азбука и залутани записи“ — збирка раскази на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[6]
 • „Азбука на летањето“ — расказ на македонскиот писател Иван Шопов од 2010 година.[7]
 • „Улица на азбуката“ (англиски: Alphabet Street) — песна на американскиот поп-пејач Принс (Prince).[8]

Поврзано уреди

Наводи уреди

 1. Славко Јаневски, Евангелие по Итар Пејо. Скопје: Кочо Рацин, 1966, стр. 71-72.
 2. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 230.
 3. Оливера Ќорвезироска, Престапни години (прозен календар). Скопје: Бегемот, 2021, стр. 227.
 4. Оливера Ќорвезироска, Престапни години (прозен календар). Скопје: Бегемот, 2021, стр. 230.
 5. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 338.
 6. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
 7. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
 8. YouTube, Alphabet Street Prince (пристапено на 28.1.2017)