Азбука е стандардизиран сет на букви или знаци што ги користи еден стандарден јазик. Сетот ги претставува во поголем процент фонемите што се наоѓаат во еден јазик. Покрај ваквите стандардни азбуки постојат и слоговни азбуки каде секој знак претставува еден слог на јазикот (старомакедонски јазик). Понатака има и логографски азбуки каде секој симбол претставува еден збор, морфема или семантичка единица (кинески јазик). Поимот азбука доаѓа од првите две букви од старословенската азбука: аз и буки.

A Specimen by William Caslon.jpg

Азбуката како тема во уметноста и во популарната култураУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  2. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  3. Славко Јаневски, Евангелие по Итар Пејо. Скопје: Кочо Рацин, 1966, стр. 71-72.
  4. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 338.
  5. YouTube, Alphabet Street Prince (пристапено на 28.1.2017)