Поштенски броеви во Албанија

Поштенските броеви во Албанија се состојат од 4 цифри, од кои првите две го прикажуваат округот.

Список на поштенски броеви Уреди

Географски броеви Уреди

Негеографски броеви Уреди

  • 1700 Сообраќај
  • 1800 Брза Пошта

Надворешна врска Уреди