Ацетилен

хемиско соединение

Ацетилен (систематско име: етин) — органско соединение со хемиска формула HC2H. Ацетиленот е јаглеводород и претставува наједноставниот алкин. Претставува безбоен гас. Се користи како гориво и за синтеза на други соединенија. Во чиста состојба не е стабилен и затоа најчесто се чува во раствор.

Ацетилен
Ацетилен
Ацетилен
Acetylene-3D-vdW.png
Назнаки
74-86-2 X mark.svgН
3Д-модел (Jmol) Слика
UN број 1001 (растворен)
3138 (во смеса со етилен and пропилен)
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Густина 1,097 кг/м3
Точка на топење
Точка на вриење
Киселост (pKa) 25
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
+226,88 kJ/mol
Штетност
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
3
 
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи