Суптропски појас

(Пренасочено од Суптропска клима)

Суптропи — географски и климатски појаси што се наоѓаат помеѓу Северниот и Јужниот Повратник и 35. напоредник на обете полутопки. Присутна е и во тропските предели, на поголеми надморски височини (на пр. во Мексиканската Висорамнина, во Виетнам и во Тајван). Осум месеци во годината имаат просечна температура од барем 10 °C, а во најстудениот месец температурата се движи од 6 °C до 13 °C. Овие подрачја понекогаш се нарекуваат и полутропски.

Подрачја во светот со суптропска клима
Паркот Гвељ во Барселона, Шпанија

Голем дел од пустините во светот лежат во суптропскиот појас, што се должи на образувањето на т.н. „суптропски срт“. Во саванските режими во суптропите, дождовната сезона е во летото, со несразмерно голема количина врнежи. Кај средоземните предели, дождовната сезона е во зимата. Подрачјата што се граничат со топли океани се склони на месно обилни дождови поради тропски циклони, кои можат да имаат значаел удел во вкупните годишни врнежи. Во суптропите успеваат растенија како урмата, агрумите, мангото, личито и авокадото и дрва како дрвенестите папрати и секвојата.

Растителен свет

уреди

Бидејќи цврстиот мраз и снегот се поретки, во овие подрачја успеваат појужни растенија како агруми и урми.[1] Во подрачјето успеваат портокалите,[2] но и уште потропски растенија како манго, личи и авокадо, со тоа што замјоделците полесно се справуваат со штетници отколку оние во тропските краишта.[3]

Од дрвата, присутни се дрвенестите папрати, араукариите и агатисот (Нова Каледонија), а успеваат и змејското дрво и јуката, како и членови од фамилијата тиси (Taxaceae)[4]

Поттипови

уреди

Планинска суптропска клима

уреди
 
Националниот парк Кумбрес дел Ахуско во Мексико

The Subtropical Highland variety (Кепенова класификација: Cfb / Cwb) на океанската клима постои на извишени делови во светот во тропскиот или суптропскиот појас и се одликуваат со ваква клима и покрај наморската височина.

Во пределите во тропите, планинската суптропска клима е практично истоветна на океанската со благи лета, забележително постудени зими и, во некој случаи, скромно количество на снег. Ваквата клима во тропскиот појас обично наликува на пролет преку целата година, со релативно постојата температуре во текот на годината и ретки врнежи од снег. Просечната месечна температура е под 22 °C но над -3 °C. Без извишеноста, овие предели би имале тропски или влажна суптропска клима.

Ваква клима постои во делови од источна, јужна и југоисточна Африка, некои планински предели во јужна Еропа, делови од планинските краишта во Латинска Америка и југоисточна Азија, повисоките места на јужните Апалачки Планини, Мексиканската Висорамнина подолу од 19. напоредник до Морелос,[5][6] и во делови од Хималаите. Се јавува и во некои предели во Австралија, но просечните летни температури таму се повисоки (понекогаш максималната надминува 40 °C).[7]

Мексико
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000001100000011
 
&1000000000000002100000021
&100000000000000060000006
 
 
&100000000000000430000004,3
 
&1000000000000002300000023
&100000000000000070000007
 
 
&1000000000000001000000010
 
&1000000000000002600000026
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000002600000026
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000005600000056
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001200000012
 
 
&10000000000000135000000135
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001200000012
 
 
&10000000000000175000000175
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001200000012
 
 
&10000000000000169000000169
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001200000012
 
 
&10000000000000145000000145
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000006700000067
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000001200000012
 
&1000000000000002200000022
&100000000000000080000008
 
 
&100000000000000060000006
 
&1000000000000002100000021
&100000000000000070000007
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: СМО


Богота
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000003300000033
 
&1000000000000002000000020
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000004300000043
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000006600000066
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001000000010
 
 
&10000000000000111000000111
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000009400000094
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000005700000057
 
&1000000000000001800000018
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000004100000041
 
&1000000000000001800000018
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000004900000049
 
&1000000000000001800000018
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000007300000073
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
 
 
&10000000000000115000000115
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000008800000088
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000005400000054
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001000000010
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: HKO


Антананариво
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&10000000000000270000000270
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001700000017
 
 
&10000000000000257000000257
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001700000017
 
 
&10000000000000183000000183
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000005100000051
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001500000015
 
 
&1000000000000002000000020
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001300000013
 
 
&100000000000000720000007,2
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000001100000011
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000001500000015
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001000000010
 
 
&100000000000000950000009,5
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000006700000067
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001300000013
 
 
&10000000000000171000000171
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001500000015
 
 
&10000000000000304000000304
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001600000016
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: СМО

Средоземна клима

уреди
 
Градини во Валета, Малта

Средоземната клима се јавува во земјите од Средоземјето, делови од Северна Америка и делови од Западна и Јужна Австралија, југозападна ЈАР и делови од централно Чиле. Се одликува со топли суви лета и свежи врнежливи зими,[8] во местата со под постојано влијание на суптропскиот гребен.

Барселона
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000004100000041
 
&1000000000000001400000014
&100000000000000050000005
 
 
&1000000000000002900000029
 
&1000000000000001500000015
&100000000000000050000005
 
 
&1000000000000004200000042
 
&1000000000000001600000016
&100000000000000070000007
 
 
&1000000000000004900000049
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000005900000059
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000004200000042
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000002000000020
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001900000019
 
 
&1000000000000006100000061
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001900000019
 
 
&1000000000000008500000085
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001700000017
 
 
&1000000000000009100000091
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001300000013
 
 
&1000000000000005800000058
 
&1000000000000001700000017
&100000000000000080000008
 
 
&1000000000000005100000051
 
&1000000000000001500000015
&100000000000000060000006
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: СМО[9]


Лос Анџелес
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000008500000085
 
&1000000000000002000000020
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000009400000094
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000008000000080
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000002100000021
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001200000012
 
 
&100000000000000790000007,9
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001400000014
 
 
&100000000000000150000001,5
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001600000016
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000001800000018
 
 
&100000000000000330000003,3
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000001900000019
 
 
&100000000000000810000008,1
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000001800000018
 
 
&100000000000000940000009,4
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000002700000027
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000004900000049
 
&1000000000000002000000020
&100000000000000090000009
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: NOAA


Кејптаун
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000001500000015
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000001700000017
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000002000000020
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000004100000041
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000006900000069
 
&1000000000000002000000020
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000009300000093
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000080000008
 
 
&1000000000000008200000082
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000070000007
 
 
&1000000000000007700000077
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000080000008
 
 
&1000000000000004000000040
 
&1000000000000001900000019
&100000000000000090000009
 
 
&1000000000000003000000030
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000001400000014
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001300000013
 
 
&1000000000000001700000017
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001500000015
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: HKO

Влажна суптропска клима

уреди
 
Универзитетот во Осака, Јапонија

Влажната суптропска клима се одликува со топли влажни лета и топли до свежи зими. Просечните годишни врнежи може да се рамномерно распоредени во текот на целата година (Кепенова класификација: Cfa) или да имаат сува сезона или сушен тренд во зимата.

Обилните врнежи во годината се јавуваат во бури, кои понекогаш и образуваат тропски циклони.[10] Овој вид на суптропска клима е географски распоредена помеѓу 20 и 40 степени оддалеченост од екваторот.[11]

Хонгконг
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000002500000025
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000005200000052
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000007100000071
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001700000017
 
 
&10000000000000189000000189
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000002100000021
 
 
&10000000000000330000000330
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000002400000024
 
 
&10000000000000388000000388
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002600000026
 
 
&10000000000000374000000374
 
&1000000000000003100000031
&1000000000000002700000027
 
 
&10000000000000445000000445
 
&1000000000000003100000031
&1000000000000002600000026
 
 
&10000000000000288000000288
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002600000026
 
 
&10000000000000152000000152
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000002300000023
 
 
&1000000000000003500000035
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001900000019
 
 
&1000000000000003500000035
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001600000016
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: HKO


Саун Пауло
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&10000000000000239000000239
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001900000019
 
 
&10000000000000217000000217
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001900000019
 
 
&10000000000000160000000160
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001800000018
 
 
&1000000000000007600000076
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001600000016
 
 
&1000000000000007400000074
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000005600000056
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000004400000044
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000003900000039
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001300000013
 
 
&1000000000000008100000081
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001400000014
 
 
&10000000000000124000000124
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001500000015
 
 
&10000000000000146000000146
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001700000017
 
 
&10000000000000201000000201
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001800000018
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: HKO


Бризбејн
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&10000000000000114000000114
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002100000021
 
 
&10000000000000130000000130
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002100000021
 
 
&1000000000000009400000094
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000002000000020
 
 
&1000000000000006000000060
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001700000017
 
 
&1000000000000006400000064
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000005600000056
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001200000012
 
 
&1000000000000002200000022
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000004200000042
 
&1000000000000002300000023
&1000000000000001100000011
 
 
&1000000000000003300000033
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000008400000084
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001600000016
 
 
&10000000000000111000000111
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001900000019
 
 
&10000000000000158000000158
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000002000000020
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: BoM

Полупустинска/пустинска клима

уреди
 
Паркот на арапскиот јазик во Казабланка, Мароко

Полупустинската (аридна) суптропска клима се одликува со просечна годишна температура од 18,2 °C, отсуството на редовни врнежи и голема влажност. Обично се географски расположени во соседствтото на силни студени океански струи. Примери за ваква клима се крајбрежните предели на јужна Африка (Намибија, ЈАР), јужно од Канарските Острови и крајбрежјата на Перу и Чиле.

Аликанте
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&1000000000000002200000022
 
&1000000000000001700000017
&100000000000000060000006
 
 
&1000000000000002600000026
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000070000007
 
 
&1000000000000002600000026
 
&1000000000000001900000019
&100000000000000080000008
 
 
&1000000000000003000000030
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000003300000033
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001300000013
 
 
&1000000000000001700000017
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001700000017
 
 
&100000000000000060000006
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002000000020
 
 
&100000000000000080000008
 
&1000000000000003000000030
&1000000000000002000000020
 
 
&1000000000000004700000047
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001800000018
 
 
&1000000000000005200000052
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001400000014
 
 
&1000000000000004200000042
 
&1000000000000002100000021
&1000000000000001000000010
 
 
&1000000000000002600000026
 
&1000000000000001800000018
&100000000000000070000007
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: AEdM


Каиро
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&100000000000000050000005
 
&1000000000000001900000019
&100000000000000090000009
 
 
&100000000000000380000003,8
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001000000010
 
 
&100000000000000380000003,8
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001200000012
 
 
&100000000000000110000001,1
 
&1000000000000002800000028
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000050000000,5
 
&1000000000000003200000032
&1000000000000001800000018
 
 
&100000000000000010000000,1
 
&1000000000000003400000034
&1000000000000002000000020
 
 
&100000000000000000000000
 
&1000000000000003500000035
&1000000000000002200000022
 
 
&100000000000000000000000
 
&1000000000000003400000034
&1000000000000002200000022
 
 
&100000000000000000000000
 
&1000000000000003300000033
&1000000000000002100000021
 
 
&100000000000000070000000,7
 
&1000000000000002900000029
&1000000000000001700000017
 
 
&100000000000000380000003,8
 
&1000000000000002500000025
&1000000000000001400000014
 
 
&100000000000000590000005,9
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001000000010
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: СМО


Лима
Климатограм
ЈФМАМЈЈАСОНД
 
 
&100000000000000090000000,9
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001900000019
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000002700000027
&1000000000000001900000019
 
 
&100000000000000490000004,9
 
&1000000000000002600000026
&1000000000000001900000019
 
 
&100000000000000000000000
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001800000018
 
 
&100000000000000010000000,1
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001600000016
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000001800000018
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000540000005,4
 
&1000000000000001900000019
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000020000000,2
 
&1000000000000002000000020
&1000000000000001500000015
 
 
&100000000000000000000000
 
&1000000000000002200000022
&1000000000000001600000016
 
 
&100000000000000030000000,3
 
&1000000000000002400000024
&1000000000000001800000018
Прос. мин. и макс. температура во °C
Вкупно врнежи во мм
Извор: СМО

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
 1. Walter Tennyson Swingle (1904). The Date Palm and its Utilization in the Southwestern States. United States Government Printing Office. стр. 11. Посетено на 2013-03-24.
 2. Wilson Popenoe (1920). Manual of Tropical and Subtropical Fruits: Excluding the Banana, Coconut, Pineapple, Citrus Fruits, Olive, and Fig. The Macmillan Company. стр. 7. Посетено на 2013-03-24.
 3. Galán Saúco, V. Robinson, J. C., Tomer, E., Daniells, J. (2010). „S18.001: Current Situation and Challenges of Cultivating Banana and other Tropical Fruits in the Subtropics“ (PDF). 28th International Horticultural Congress. Архивирано од изворникот (PDF) на 2013-05-01. Посетено на 2013-03-24.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
 4. R. K. Kholi, D. R. Batish, and H. B. SIngh. „Forests and Forest Plants Volume II - Important Tree Species“ (PDF). Encyclopedia of Life Support Systems. Посетено на 9 април 2013.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
 5. P. G. Tow (2011). Rainfed Farming Systems. Springer. стр. 70. ISBN 9781402091322. Посетено на 2013-03-24.
 6. John P. Schmal (2004). „Morelos, the Land of Zapata“. Houston Institute of Culture. Посетено на 2013-03-24.
 7. Метеоролошка служба (2011). „Climate of Canberra Area“. Државна заедница Австралија. Архивирано од изворникот на 2011-03-20. Посетено на 31 јануари 2011. (англиски)
 8. Michael Ritter (24 декември 2008). „Mediterranean or Dry Summer Subtropical Climate“. University of Wisconsin–Stevens Point. Архивирано од изворникот на 2009-08-05. Посетено на 17 јули 2009.
 9. „Weather Information for Barcelona“. World Weather Information Service. Архивирано од изворникот на 2017-10-07. Посетено на 2010-08-02.
 10. „Humid subtropical climate“. Енциклопедија Британика. WMO. 2008. Посетено на 14 мај 2008. (англиски)
 11. Michael Ritter (14 декември 2008). „Humid Subtropical Climate“. University of Wisconsin–Stevens Point. Архивирано од изворникот на 2008-10-14. Посетено на 16 март 2008.