Википедија:Инкубатор

(Пренасочено од Портал:500 статии)
Кратенки:
ВП:ИНК
Инкубаторот е ризница од сите добри статии на Википедија. Статиите автоматски се појавуваат во долниот список по додадавање на предлошката {{добра}} на дното од нивните страници. Секој уредувач може да обележи една статија како добра, но пред тоа, треба да провери дали таа ги исполнува минималните критериуми за добра статија. Се разбира, ако некој обележи статија која не ги исполнува критериумите, таа ќе биде отстранета од овде.

Страницава ја нарековме „инкубатор“, бидејќи на статиите овде им треба уште малку „созревање“ за да станат избрани. Ако го подобрите квалитетот на овие статии, кандитирајте ја статијата за избрана за заедницата да провери дали ги исполнува критериумите за избрана статија.

Список на добри статии

Исчистете ја меморијата за страницава за да го обновите списокот. (Забелешка: Овде е стариот список на статии од инкубаторот.)